Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R.Tesaříka 19, 261 01, 1. patro, Odbor občanských agend:
- oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, telefon 318 402 586,
- oddělení matriky, obřadů a slavností, telefon 318 402 583,
- oddělení evidence obyvatel, telefon 318 402 584, 318 402 577.

Další potřebné doklady, informace apod.:
- občanský průkaz,
- cestovní pas centrálně vydávaný (fialový),
- identifikační doklady - cizinci

Základní informace:
Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi (§ 11 odst. 1 zákona 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů).

Lhůta pro vyřízení:
Na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
- státní občan ČR,
- bývalý občan ČR, který pozbyl státní občanství ČR,
- cizinec, který je obyvatelem dle zákona o evidenci obyvatel.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Náležitosti žádosti:
Osobní data osoby, která žádá o výpis z Rejstříku trestů v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
100,- Kč

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 4157 | Aktualizováno: 28. 02. 2014