Vyřízení žádosti o náhradu úrazu, případně jiné škodní události, kterou utrpí občan na chodnících města.

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Technické služby města Příbram, p.o.

Další potřebné doklady, informace apod.

Žádost musí obsahovat podstatné údaje, nutné pro komunikaci s pojišťovnou, tedy:

 • jméno, příjmení a bydliště poškozeného,
 • datum narození poškozeného,
 • telefonní, případně e-mailový kontakt,
 • číslo účtu poškozeného, případně požadavek na hotovostní platbu na určenou adresu,
 • datum a čas vzniku škodní události,
 • přesné místo vzniku škodní události,
 • popis vzniku události,
 • popis vzniklé škody,
 • jméno, příjmení, bydliště a podpis svědka škodní události (není povinné),
 • podpis poškozeného,
 • datum a místo podání žádosti.

  K žádosti je nutné doložit nákres (případně fotodokumentaci) místa vzniku škody a v případě úrazu zprávu o prvotním ošetření.

Základní informace

Technické služby města Příbram vykonávají zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve městě Příbram a jsou za ní odpovědní. Proto žádosti o náhrady při úrazech a jiných škodních událostech také vyřizují.

Postup

Žádost lze podat prostřednictvím tiskopisu, jež je k dispozici v kanceláři Technických služeb města Příbrami. Zaměstnanci Technických služeb města Příbrami Vám při vyplnění žádosti poradí a pomohou.

Žádost lze podat i písemně volnou formou.

V souvislosti s ochranou osobních údajů je do žádosti nutné uvést a podepsat následující:

„V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. vyjadřuji svým podpisem souhlas s tím, aby organizace Technické služby města Příbrami p. o. IČ: 00068047 zpracovávala moje osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k vyřízení náhrady škody a dále pro účely ohlašovacích povinností, které je povinna podle zvláštních zákonů.“

 Počet zobrazení: 5191 | Aktualizováno: 07. 01. 2022