Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Vyřízení žádosti o náhradu úrazu, případně jiné škodní události, kterou utrpí občan na chodnících města.

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Technické služby města Příbrami p. o.,
U Kasáren 6,
Příbram IV

Další potřebné doklady, informace apod.:
Žádost musí obsahovat podstatné údaje, nutné pro komunikaci s pojišťovnou, tedy:

· jméno, příjmení a bydliště poškozeného,
· datum narození poškozeného,
· telefonní, případně e-mailový kontakt,
· číslo účtu poškozeného, případně požadavek na hotovostní platbu na určenou adresu,

· datum a čas vzniku škodní události,
· přesné místo vzniku škodní události,
· popis vzniku události,
· popis vzniklé škody,

· jméno, příjmení, bydliště a podpis svědka škodní události (není povinné),
· podpis poškozeného,
· datum a místo podání žádosti.

K žádosti je nutné doložit nákres (případně fotodokumentaci) místa vzniku škody a v případě úrazu zprávu o prvotním ošetření.

Základní informace:
Technické služby města Příbram vykonávají zimní údržbu místních komunikací a chodníků ve městě Příbram a jsou za ní odpovědní. Proto žádosti o náhrady při úrazech a jiných škodních událostech také vyřizují.

Postup:
Žádost lze podat prostřednictvím tiskopisu, jež je k dispozici v kanceláři Technických služeb města Příbrami. Zaměstnanci Technických služeb města Příbrami Vám při vyplnění žádosti poradí a pomohou.

Žádost lze podat i písemně volnou formou.

V souvislosti s ochranou osobních údajů je do žádosti nutné uvést a podepsat následující:

„V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. vyjadřuji svým podpisem souhlas s tím, aby organizace Technické služby města Příbrami p. o. IČ: 00068047 zpracovávala moje osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k vyřízení náhrady škody a dále pro účely ohlašovacích povinností, které je povinna podle zvláštních zákonů.“

Za správnost návodu odpovídá:
Jaroslav CibulkaPočet zobrazení: 3617 | Aktualizováno: 29. 09. 2013