Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Žádost o použití loga města

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
na Odboru kancelář města, Tyršova 108, Příbram I (přízemí vpravo)

Formulář ke stažení:
Žádost o použití loga města

Vyplněný formulář odešlete na adresu e-podatelna@pribram.eu nebo v listinné podobě na adresu odboru.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Usnesení RM Příbram ze dne 25.01.2016

Zkrácený manuálPočet zobrazení: 4342 | Aktualizováno: 29. 01. 2016