Žádost o upuštění od zbytku zákazu činnosti

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, kanc. č. 116a a 117.

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Potřebné doklady

Doklad totožnosti, vyplněná žádost + výpis z evidenční karty řidiče. 

Základní informace

Žádost o upuštění zbytku zákazu řízení motorových vozidel může žadatel podat nejdříve po uplynutí jeho poloviny, a to u orgánu veřejné moci, který mu zákaz uložil.

Postup

Písemná žádost je zaevidována a po kontrole její úplnosti, ověření totožnosti žadatele a projednání je v souladu se správním řádem vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení

 Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost

 Fyzická osoba, které byl Dopravním úřadem MěÚ Příbram uložen zákaz řízení motorových vozidel.

Formulář ke stažení

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  •  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Správní poplatek

Poplatek se nevyměřuje.
 

Opravné prostředky

  •  Dle § 83 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím Dopravního úřadu Městského úřadu Příbram, oddělení řidičských průkazů.

Související právní předpisy

  •  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.


Počet zobrazení: 10407 | Aktualizováno: 27. 09. 2013