Žádost o schválení jízdního řádu linky MHD

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108 261 01 Příbram, p. Eberlová, tel. 318 402 552

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vyplněnou žádost s přílohami.

Základní informace:
Žadatel předloží žádost, jejíž součástí je návrh jízdního řádu zpracovaný v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 388/2000 Sb. o jízdních řádech ve veřejné linkové osobní dopravě

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Dopravce, který je držitelem platné licence pro provozování linky MHD

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

žádost lze napsat též volnou formou

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
• vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek se nevyměřuje.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kde získáte další informace:
p. Ilona Eberlová, tel. 318 402 552

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
pokuty v souladu s § 35 zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá:
p. Ilona EberlováPočet zobrazení: 5089 | Aktualizováno: 01. 04. 2015