Zápůjčka z fondu zápůjček města Příbram (dále jen FOZ)

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad, Tyršova 108 - hlavní budova, 2. patro, č.dveří 29

Základní informace:
Statut Fondu zápůjček města Příbram

Postup:
Žádosti se přijímají na předepsaných tiskopisech, ale pouze v určité době v průběhu roku

Lhůta pro vyřízení:
Termíny přijímání žádostí vyhlašuje Odbor ekonomický Městského úřadu Příbram. Informace jsou zveřejněny vždy na úřední desce, v městském zpravodaji Kahan, v regionálním tisku a na Internetu.

Formulář ke stažení zde:
Statut FOZ
Žádost o zápůjčku

 Správní (případně jiný) poplatek:
Není.

Za správnost návodu odpovídá: 
Věra Kroužecká

 Počet zobrazení: 7043 | Aktualizováno: 29. 09. 2021