Změny úpravy poměrů k nezletilému dítěti

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00

Kontakt

Adresa

Tyršova 107, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Postup

Příklad:
Jsem rozvedený otec syna, který byl svěřen do péče bývalé manželky. Se synem se stýkám pravidelně. Je mu 12 let a poslední rok se mi opakovaně svěřil , že by chtěl být u mne ve výchově. S matkou si nerozumí poté co si našla nového partnera. Mám možnost syna převzít do své péče?

 • Problematiku lze konzultovat s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD.
  V tomto konkrétním případě může otec využít svého práva a podat návrh na změnu úpravy výchovy a výživy nezletilého dítěte u místně příslušného okresního soudu, kde byl doposud veden opatrovnický spis nezletilého. Řízení ve věcech péče o nezletilé děti je osvobozeno od soudních poplatků.
 • Problematiku změnu úpravy poměrů nezletilého dítěte řeší § 26 a § 28 odst.2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., a § 163 odst.2 o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů.
 • Nezletilému dítěti je pro soudní jednání ustanoven opatrovník, který zastupuje dítě v řízení. Zpravidla jím bývá ustanoven orgán sociálně-právní ochrany dětí (Městský úřad Příbram).
  Soud vždy při svém rozhodování bere v úvahu, zda změna dosavadního výchovného prostředí je pro dítě vhodná a zda by mu nepřivodila citový otřes. Rovněž se soud bude zabývat tím, zda by se změnou výchovného prostředí nebyl ohrožen další vývoj nezletilého dítěte. Dítě, které je schopno formulovat své názory a je již na určitém stupni rozumové vyspělosti, má právo se k projednávané změně výchovného prostředí vyjádřit.
  Důvodem ke změně rozhodnutí soudu o výchově nezletilého může být pouze změna závažnějšího charakteru.
 • Jednou z možností je, že oba rodiče jsou schopni se v zájmu svého dítěte o změně výchovy dohodnout a soud má pak roli v tomto směru při rozhodování značně ulehčenu a především se pak tato schopnost dohody kladně odrazí na vývoji nezletilého dítěte a jeho pohledu na oba rodiče.
  Druhou eventualitou je, že se rodiče nedohodnou a soud pak zkoumá celou záležitost podrobně. V krajním případě pro objektivní posouzení věci může soudu pomoci znalecký posudek z oblasti dětské psychologie případně psychiatrie (takový posudek je však značně finančně nákladný nehledě na to, že může samotné rozhodnutí soudu značně časově protáhnout).
 • Proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní soud) je možné podat odvolání ke krajskému soudu do 15 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozsudku.

Formulář

ke stažení zde: VZOR - Návrh na změnu úpravy výchovy a výživy nezl. dítěte

Za správnost návodu odpovídá

MožíšPočet zobrazení: 16833 | Aktualizováno: 29. 09. 2013