Rodinné stromy

0 0 0

Projekt Rodinné stromy v Příbrami umožňuje obyvatelům města výsadbu "adoptivních" stromů. Každý si může vysadit svůj strom, ať už k nějakému výročí, narození potomka, nebo jen tak pro radost.

Možnosti výběru lokality na výsadbu jsou dvě:

  • dle vlastního výběru na pozemku města. Vhodnost vybraného místa bude posouzena Odborem životního prostředí a správcem zeleně. Budou zohledněny stanovištní nároky a soulad s koncepcí veřejné zeleně, od toho se odvíjí přesné umístění stromu i jeho druh,
  • na předem vybrané místo - liniovou výsadbu, např. u kruhového objezdu k rybníku Kaňka nebo za základní školou ve Školní ulici. 

 

Všechny návrhy na výsadbu je třeba nahlásit na Odboru životního prostředí, kde proběhne konzultace, případně výběr dřeviny. Správce zeleně zájemci poskytne zeminu, kompost, ochranu kmene a kotvení. Samotný strom, jehož pořízení hradí občan, může dle domluvy zajistit správce zeleně. Přibližná cena se pohybuje kolem 2 000 Kč. Výsadbu pod dohledem správce zeleně provede sám občan a po jeho označení jmenovkou bude následnou péči v liniové výsadbě zajišťovat správce zeleně, u výsadby jednotlivých stromů bude péče, včetně zalévání, přímo na občanech.

V případě, že patříte mezi ty, kteří chtějí mít ve městě svůj rodinný strom, více informací získáte na Odboru životního prostředí - Daniela Wagnerová, tel: 318 402 485, daniela.wagnerova@pribram.eu.

 Počet zobrazení: 1333 | Aktualizováno: 17. 05. 2021