Prostřednictvím tiskových zpráv Městský úřad Příbram zveřejňuje aktuální informace pro občany a média.

Vezmi knihu, vrať knihu aneb Knihovna Jana Drdy míří na nádraží

20.07. 2015 - 12:50
Na českých nádražích se začaly objevovat regály s knihami. Cestující si mohou knížky zdarma půjčit na jízdu vlakem a po jejich přečtení je opět vrátit


Nevzali Vám dítě do první třídy? Dejte je do přípravky!

20.07. 2015 - 10:01
Je moje dítě zralé pro vstup do 1. třídy? Jak zvládne naše ratolest přestup mezi mateřskou a základní školou? Jak pracovat s předškolákem?


Další asistenti prevence kriminality

17.07. 2015 - 08:13
Rada města na svém včerejším jednání schválila navýšení počtu asistentů prevence kriminality o dvě pracovní místa.


Zástupci sociální prevence a kurately přednášeli na vězeňském semináři

13.07. 2015 - 11:15
Z celé vězeňské populace je kategorie mladistvých obviněných (od 15 do 18 let) a mladistvých dospělých obviněných (do 26 let věku) nejplastičtější.


Prokopská pouť letos připomněla výročí dosažení 1.000 m hloubky dolu Vojtěch

07.07. 2015 - 12:33
O víkendu 4. a 5. července 2015 proběhla v Příbrami tradiční hornická pouť u příležitosti svátku svatého Prokopa, křesťanského patrona horníků.


Zápůjčky z fondu oprav a modernizace (FOM)

07.07. 2015 - 11:12
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z tzv. fondu FOM.


Městský program prevence kriminality – Příbram byla opět stoprocentně úspěšná

26.06. 2015 - 09:23
Město obdrží dotaci na projekty na několik projektů, s jednotlivými projekty a jejich výsledky Vás budeme postupně seznamovat.


Asistenty školil policejní psycholog

17.06. 2015 - 14:36
Asistenti prevence kriminality jsou „civilními“ zaměstnanci samosprávy. Občané města Příbrami je v našich ulicích mohou potkávat již více než rok


Návštěva v Táboře

16.06. 2015 - 13:04
Místostarostka města Příbrami Bc. Alena Ženíšková navštívila s ředitelem Pečovatelské služby Příbram Bc. Dušanem Strakulou a dalšími G-centrum Tábor.


Starosta přijal volejbalistky

16.06. 2015 - 08:36
Stříbrné volejbalistky již po druhé přinesly starostovi cenné medaile aneb Nezastavitelná parta z Příbrami.


Vernisáž výstavy

15.06. 2015 - 12:34
Přinášíme Vám tiskovou zprávu k výstavě Sám se skřivany/Česká lyrická krajina z přelomu 19. a 20. století


Jindřich Vařeka: Spojme síly a obnovme zašlou slávu prvorepublikových Brd

15.06. 2015 - 11:45
V jednání se starosty jsme za rok a půl urazili velký kus cesty, což se odrazilo v souladu, který při dnešním jednání s nimi panoval,


V pondělí 22. 6. 2015 se sejde Zastupitelstvo města Příbram

11.06. 2015 - 12:27
Srdečně Vás zveme na 8. zasedání Zastupitelstva města Příbram. Koná se 22. 6. 2015 od 17 hodin v jednacím sále na náměstí T. G. M. 121.


Mladí zdravotníci přijeli do Příbrami poměřit své dovednosti

29.05. 2015 - 12:10
V pátek 29. května 2015 se koná krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků, a to v krásném přírodním areálu Nový rybník v Příbrami.


Novinka v DPS Hradební

27.05. 2015 - 11:15
Klienti příbramského domova s pečovatelskou službou ve Hradební ulici se již cítí bezpečněji, protože zde od 20. 4. fungují vrátní.


Aktuálně: turistické značení v budoucí CHKO Brdy

21.05. 2015 - 09:17
Je již všeobecně známo, že otevření Brd bude jednou z největších událostí v české turistice v příštím roce.


Svatba nad příbramským katastrem: Miliardář Karel Janeček se oženil ve vrtulníku

18.05. 2015 - 13:55
Příbramská matrika zažila netradiční svatbu. Známý miliardář a geniální matematik Karel Janeček si společně s Mariem Mhadhbi 1. 5. 2015 řekli své ano.


Náměty na zlepšení zóny Březohorského sídliště: od občanů jich přišlo na 7 desítek

12.05. 2015 - 14:28
Město Příbram v letošním roce dokončí realizaci Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště (IPRM).


V archivu byla slavnostně představena publikace o příbramské synagoze

12.05. 2015 - 10:09
Ve čtvrtek 7. května byla v příbramském Státním okresním archivu slavnostně představena publikace Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo.


Antonín Dvořák v duchovním souznění východu a západu spojuje několik druhů umění

11.05. 2015 - 17:07
Program prolíná dva významné a vrcholné Dvořákovy cykly – vokální cyklus Biblické písně a klavírní cyklus Poetické nálady.


Zahraniční partneři navštívili Příbram

05.05. 2015 - 11:33
Minulý týden navštívili u příležitosti zahájení Hudebního festivalu Antonína Dvořáka město Příbram zástupci partnerských zahraničních měst.


Knihovnu Jana Drdy dočasně povede Zdeňka Šmídová

05.05. 2015 - 11:24
Příbramskou Knihovnu od včerejšího dne dočasně vede Zdeňka Šmídová, která dosud pracovala v knihovně jako vedoucí knihovnického úseku a zást. ředitele


Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo: křest publikace 7. května

04.05. 2015 - 08:58
Příbram si letos v dubnu připomíná také 140. výročí posvěcení příbramské synagogy, zdemolované v dubnu 1969.


Sekání trávy ve městě v roce 2015

30.04. 2015 - 10:16
Technické služby Příbram mají naplánované sekání trávy, přinášíme Vám informace o jednotlivých termínech.


Alena Ženíšková: systém bydlení musí být pro občany motivující

21.04. 2015 - 12:01
Město Příbram si nechává na základě výběrového řízení vypracovat Koncepci bydlení ve městě Příbram.


Orlíček - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

20.04. 2015 - 12:49
V rámci reorganizace a efektivního nastavení sociálních a zdravotních služeb v Příbrami navštívila místostarostka A. Ženíšková zařízení Orlíče, o.p.s.


Gymnazisté „na zkušené“ v poradně

17.04. 2015 - 10:03
Středeční dopoledne se v rámci školní akce Den prevence vydali příbramští studenti gymnázia z ulice Legionářů na exkurzi do Poradny města Příbram.


V Příbrami se sejdou starostové, aby jednali o založení Dobrovolného svazku obcí

17.04. 2015 - 09:31
22. dubna 2015 se v Příbrami uskuteční II. oficiální shromáždění představitelů obcí správního obvodu ORP (obce s rozšířenou působností) Příbram.


Další premiéra v Divadle A. Dvořáka

02.04. 2015 - 13:49
Komediální thriller současného amerického autora nás zavede do haly ne právě tradičního domu, ne právě tradičních manželů…


Konference byla úspěšná

02.04. 2015 - 13:33
Konference byla úspěšná, protože k jejímu zdárnému průběhu přispěla celá řada našich spolupracovníků, organizací a firem.


ŘSD zahájilo výstavbu rychlostní silnice R4 Skalka –křižovatka II/118

01.04. 2015 - 14:32
Důvodem realizace této stavby je odklonění dopravy mimo obec Dubenec a tím vytvoření podmínek pro bezpečnou a pohodlnou jízdu motorových vozidel.


Prezentace města Příbrami na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015

01.04. 2015 - 14:27
Začátkem letošního roku se město Příbram zúčastnilo dvou významných akcí cestovního ruchu, které se v České republice v této oblasti konají.


Organizační řád Městského úřadu Příbram: změna k 1. 4. 2015

01.04. 2015 - 08:13
Rada města Příbrami na svém lednovém jednání schválila Organizační řád Městského úřadu Příbram platný k 1. 4. 2015.


Konference Brdy 27. - 28. 3. 2015

26.03. 2015 - 17:36
Velmi nás těší, že jste se rozhodli také prostřednictvím této námi uspořádané akce získat nové informace, vyměnit si zkušenosti.


Zastupitelstvo města Příbrami zřídilo osadní výbory

24.03. 2015 - 14:22
Osadní výbor Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram VI - Březové Hory, Příbram IX - Nová Hospoda, Zavržice a Žežice.


Zápůjčky z fondu oprav a modernizace (FOM)

12.03. 2015 - 14:42
Zastupitelstvo města Příbrami poskytuje tyto výhodné, nízkoúročené zápůjčky z Fondu oprav a modernizace vlastníkům obytných domů nebo bytů v Příbrami.


Vedoucí Městské realitní kanceláře PhDr. Věra Černá byla odvolána ze své funkce

10.03. 2015 - 09:10
Rada města Příbrami na svém včerejším mimořádném jednání odvolala ke dni 31. března 2015 z funkce vedoucí Městské realitní kanceláře PhDr. Věru Černou


Úklid komunikací po zimě startuje 16. března

09.03. 2015 - 11:29
První strojový úklid komunikací od inertního materiálu a dalších nečistot obvykle začíná koncem března a trvá do 19. týdne, kdy začíná blokové čištění


Příbram podpoří Tibeťany vyvěšením vlajky

09.03. 2015 - 10:37
Rada města Příbrami vyjádřila podporu mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Tibetská vlajka zavlaje na budově radnice v Tyršově ulici 10. března.


Terénní program Farní charity Beroun ve městě Příbram pokračuje

04.03. 2015 - 11:46
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na výkon sociální služby Terénní program Farní charity Beroun pro město Příbram v roce 2015.


Protialkoholní záchytná stanice se chystá stěhovat do nových prostor

27.02. 2015 - 11:29
Příbramská protialkoholní záchytná stanice, která funguje pod správou městského úřadu od roku 1993, by mohla být brzy v areálu nemocnice na Zdaboři.


Příbramští zastupitelé odsouhlasili rozpočet pro rok 2015

25.02. 2015 - 10:04
V pondělí 23. února se od 16 hodin konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Příbrami. Jedním ze stěžejních bodů bylo schvalování rozpočtu města.


Rada města Příbrami dočasně jmenovala nového ředitele Pečovatelské služby

20.02. 2015 - 11:05
Rada města Příbrami na svém posledním jednání dočasně jmenovala do funkce ředitele Pečovatelské služby Bc. Dušana Strakulu.


Zlatý nuget Bečánova: závod testuje fyzičku i smysl pro humor účastníků

09.02. 2015 - 11:09
Jednou z mnoha akcí, které skvěle reprezentují region Příbramska a které k nám přivádí návštěvníky, je bezesporu Zlatý nuget Bečánova.


Starosta Příbrami: členství ve svazku bude pro obce přínosné

06.02. 2015 - 09:22
Smyslem vytvoření svazku je koordinace a zefektivnění aktivit, směřujících k zabezpečení rozvoje členských obcí.


Alena Ženíšková: Centrum sociálních a zdravotních služeb není žádný experiment

05.02. 2015 - 09:01
Města v naší republice, která se rozhodla sociální politiku ve svých městech převzít pod kontrolu, k takovému uspořádání již dávno přistoupila.


Zastupitelstvo nepodpořilo schválení Strategického plánu

03.02. 2015 - 08:04
Zastupitelstvo města Příbrami na svém posledním zasedání dne 26. 1. 2015 projednávalo schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram.


Zákaz vstupu do lesních porostů stále platí

02.02. 2015 - 14:34
Jedná se o některá lesní oddělení v katastrálních územích Příbram, Brod, Trhové Dušníky, Žežice – místní názvy – Květná, Červená, Žežice, Padák.


1. SčV: Faktury za více jak 6 milionů Kč nebudou městem proplaceny

02.02. 2015 - 11:37
Zastupitelé města Příbrami na svém posledním zasedání neschválili proplacení faktur společnosti 1. SČV za více jak 6 milionů Kč.


Městská policie aktuálně

28.01. 2015 - 15:40
Přinášíme Vám přehled některých událostí, u kterých museli zasahovat strážníci Městské policie Příbram, a to v období 23. - 26. 1. 2015


Vojenský újezd Brdy končí, otevírá se cesta rozvoje turismu

28.01. 2015 - 14:31
Podpisem pana prezidenta pod zákonem o optimalizaci rušení vojenských újezdů byl minulé úterý završen proces redukce rozlohy všech vojenských újezdů.


Organizační řád Městského úřadu Příbram: změna k 1. 4. 2015

23.01. 2015 - 15:26
Důvodem změny struktury úřadu je proces racionalizace a zvýšení efektivity výkonu jednotlivých činností vykonávaných Městským úřadem Příbram.


4. díl - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

23.01. 2015 - 14:26
V předchozích dílech našeho miniseriálu jsme si představili postupně všechny zdravotní a sociální služby, které město Příbram v současnosti nabízí


Pokud se Vám porouchá vozíček, hasiči Vám pomohou!

23.01. 2015 - 11:30
Představte si, že jste vozíčkář, máte elektrický vozík, a dojde Vám „šťáva“ nebo se nějak jinak porouchá. Co teď? Příbramáci mají štěstí.


3. díl - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

23.01. 2015 - 09:16
Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami je velké téma.


Sběrný dvůr tříděného odpadu v Příbrami otevřen!

22.01. 2015 - 15:03
V úterý 20. ledna 2015 byl zahájen provoz v nově postaveném sběrném dvoře v Příbrami.


Městská policie aktuálně

22.01. 2015 - 10:25
Přinášíme Vám přehled některých událostí, u kterých museli zasahovat strážníci Městské policie Příbram a to v období 1. - 20. 1. 2015.


2. díl - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

22.01. 2015 - 09:58
Každý se může dostat v životě do svízelné situace, kterou není schopen zvládnout vlastními silami. Příčin a následků může být mnoho.


Půjčky z rozpočtu města Příbrami: výrazné zhoršení platební kázně

21.01. 2015 - 11:38
V prosinci roku 2014 bylo samostatným oddělením kontroly a vnitřního auditu Městského úřadu Příbram provedeno několik auditů.


1. díl. - Reorganizace sociálních a zdravotních služeb města Příbrami

21.01. 2015 - 11:23
Do pátku budeme v jednotlivých dílech představovat stávající zdravotní a sociální služby, v pátek bude zveřejněn nový koncept.


Protialkoholní záchytná stanice v Příbrami aktuálně

20.01. 2015 - 18:05
Stávající záchytná stanice umístěná v budově bývalé I. polikliniky nesplňuje současné legislativní požadavky pro provoz zdravotnického zařízení


Ulice Zdeňka Vojíře: přejmenování je žhavým tématem

16.01. 2015 - 09:23
Název ulice Zdeňka Vojíře – dříve Prokopská – je mezi obyvateli Příbrami stále diskutovaným tématem.


Příbramští včelaři opět darovali příbramským dětem med

15.01. 2015 - 09:47
Ani letos včelaři nezapomněli na děti v mateřských školách a darovali jim několik kilogramů medu. Přinášíme krátkou videoreportáž ze setkání.


Přepadovka městské policie: starosta na kontrole

15.01. 2015 - 09:31
Starosta Jindřich Vařeka provedl krátkou večerní inspekci služebny městské policie. Zaměřil se především na kontrolu obsluhy kamerového systému.


Poplatek za odpad: 468 Kč za rok

13.01. 2015 - 10:48
V Příbrami se v letošním roce nebude zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu. Poplatek tak pro rok 2015 činí 468 Kč.


Aquapark i bruslení: počasí přeje návštěvnosti

12.01. 2015 - 13:16
V prvních dnech nového roku je návštěvnost plaveckého bazénu (i veřejného bruslení) výrazně vyšší než v průběhu roku.


Zákaz vstupu do lesních porostů

12.01. 2015 - 10:08
Zákaz bude platit minimálně do konce ledna, podle situace však může trvat i déle.


Prezentace města na veletrzích

02.01. 2015 - 13:31
V letošním roce se město Příbram bude prezentovat na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World v Praze.


My tři králové jdeme k vám

31.12. 2014 - 10:20
V úterý 6. ledna se v Příbrami uskuteční tradiční oslava příchodu Tří králů.


S dnešním sněhem by Technické služby neměly mít problém

29.12. 2014 - 09:40
S dnešní první letošní větší sněhovou nadílkou Technické služby města Příbrami počítaly, a tak by neměly nastat komplikace.


Děkujeme za podporu

29.12. 2014 - 08:02
Charitativního exhibičního futsalového utkání mezi dvěma nejlepšími celky Příbrami se zúčastnila spousta lidí, kteří dokázali, že mají dobré srdce.


Odborná profesní příprava strážníků Městské policie a policistů Policie ČR

22.12. 2014 - 15:41
Mezi převládající hrozby a rizika v rámci hodnocení bezpečnostní situace ve městě patřila v poslední době také vzrůstající agresivita mladistvých.


Žádný další případ akutní virové hepatitidy typu A

22.12. 2014 - 15:39
Tuto informaci nám dnes potvrdila vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice územního pracoviště Příbram MUDr. Renata Karpíšková.


On-line přenos: občané měli možnost vidět své zastupitele přímo při práci

18.12. 2014 - 13:14
Poprvé v historii města Příbrami bylo občanům umožněno, aby mohli pohodlně sledovat jednání zasedání zastupitelstva na svých monitorech či displejích.


Poslanci odsouhlasili zrušení VÚ Brdy

16.12. 2014 - 11:29
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 12. 12. rozhodla o zániku Vojenského újezdu Brdy k 31. 12. 2015.


Ukončení projektu

16.12. 2014 - 11:20
Dne 17. 12. 2014 bude slavnostně ukončena realizace projektu Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami - 2. etapa.


Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR

12.12. 2014 - 10:26
Otevřený dopis poslancům reaguje na dopis některých starostů zveřejněný v Příbramském deníku 11. 12. 2014


Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami

08.12. 2014 - 09:04
Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami by mělo nově vzniknout reorganizací v oblasti poskytování sociálních a zdravotních služeb.


Příbramský betlémář Ján Chvalník získal titul Mistr rukodělné výroby

06.12. 2014 - 11:55
Letošní zahájení výstavy Příbramských betlémů bylo spojeno se slavnostním předáním titulu Mistr tradiční rukodělné výroby.


Termín zahájení podávání žádostí o finanční podporu na rok 2015

01.12. 2014 - 15:46
Dnešním dnem mohou občané, kluby, spolky a nejrůznější organizace žádat o dotace z rozpočtu města Příbrami.


Předávání plaket profesora MUDr. Jana Janského

26.11. 2014 - 14:27
Dne 25. 11. uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram na Zámečku slavnostní ocenění bezplatných dárců krve z příbramského okresu.


Místostarostka Alena Ženíšková navštívila jesle

26.11. 2014 - 14:04
Vzhledem k nedávno nově svěřeným kompetencím sociálních a zdravotních služeb navštívila první místostarostka města Alena Ženíšková Městské jesle.


Tiskové zprávy MP Příbram

24.11. 2014 - 10:57
Přinášíme Vám přehled některých událostí, u kterých museli zasahovat strážníci Městské policie Příbram, a to v období 15. - 18. 11. 2014


Setkání starostů obcí dotčených rušením VÚ Brdy

18.11. 2014 - 12:11
V pátek 14. listopadu se ve velké zasedací síni Městského úřadu Příbram sešlo 14 ze 17 starostů obcí správního obvodu ORP Příbram.


Upozornění

10.11. 2014 - 12:45
Dnešní jednání ZM Příbram bude zahájeno v 16 hodin.


Tisková konference 14.10.2014

14.10. 2014 - 12:49
Dnes se konala tisková konference, které se zúčastnil Ing. Pavel Pikrt a pozvaní novináři.


Ratingová analýza

10.10. 2014 - 11:28
Dne 8. 10. zástupci města převzali ratingové ohodnocení. Opět bylo potvrzeno, že je město dobrým hospodářem a patří mezi nejméně zadlužená města ČR.


Volby již dnes

10.10. 2014 - 08:49
Ve dnech 10. a 11. října 2014 probíhají volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR.


Jednání s 1.SčV

08.10. 2014 - 11:51
Rada města Příbram na svém jednání projednala několik dokumentů v souvislosti s vodohospodářským majetkem.


Video: Další mateřská škola

06.10. 2014 - 12:50
V pondělí 6. 10. byl slavnostně ukončen projekt výstavby nové mateřské školy, která bude součástí Waldorfské školy Příbram.


Zastupitelé schválili nová pravidla pro poskytování finanční podpory

30.09. 2014 - 14:07
Na zářijovém jednání ZM Příbram byla mimo jiné schválena také pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města.


Dotace pro SK Spartak

29.09. 2014 - 16:13
Zastupitelstvo města Příbram schválilo poskytnutí dotací na oslavy 120. výročí SK Spartak.


Klidová zóna Ryneček

25.09. 2014 - 11:53
V polovině srpna byla zahájena realizace projektu Výstavba klidové zóny Ryneček. Cílem projektu je vybudovat kvalitní multifunkční prostor.


Video: Gen. in mem. Josef Kholl

23.09. 2014 - 10:24
Dne 22. 9. se konal pietní akt u příležitosti 70. výročí úmrtí gen. in mem. Josefa Kholla, který padl v bojích u Dukly.


Video: Pamětní deska v kostele sv. Vojtěcha

23.09. 2014 - 10:07
V neděli 21. 9. byla v březohorském kostele sv. Vojtěcha odhalena pamětní deska se jmény březohorských občanů, kteří zahynuli během 2. světové války.


Běh města Příbram

18.09. 2014 - 13:34
Město Příbram Vás zve na 21. ročník Běhu města Příbram. Akce se uskuteční 4. října 2014.


Půlnoc pro děti

16.09. 2014 - 11:41
Neváhejte a přijďte v sobotu 20. 9. na Nový rybník. Divadelní společnost půlnoc připravila spoustu her a zábavy pro Vaše děti.


Podlaha tělocvičny ZŠ Březové Hory je před dokončením

16.09. 2014 - 09:41
Do konce září bude dokončena rekonstrukce podlahy v tělocvičně Základní školy Březové Hory.


Nebezpečný odpad

12.09. 2014 - 10:44
V sobotu 13. září začínají Technické služby svážet nebezpečný odpad.


Bazén se otevře v pondělí

11.09. 2014 - 14:18
V příbramském bazénu proběhla během posledních týdnů řada oprav, které přispějí ke zvýšení spokojenosti návštěvníků.


Podpora mladým hokejistům

11.09. 2014 - 08:28
Hokejový klub HC Příbram se na město obrátil s žádostí o příspěvek na sérii mládežnických turnajů v sezoně 2014/2015 a o převzetí záštity nad turnaji.


Úspora při rekonstrukci

11.09. 2014 - 08:17
V ulici 28. října nebude realizování betonová deska v místě parkoviště s asfaltovým povrchem. Tím bude ušetřeno přes půl milionu korun.


Dodatečný zápis

10.09. 2014 - 17:09
V říjnu se koná dodatečný zápis do dvou příbramských mateřských škol. Přinášíme Vám podrobné informace.


Dotace na projekt Město Příbram - služby uživatelům ICT

10.09. 2014 - 13:34
Rada města na svém posledním jednání 8. 9. 2014 schválila přijetí dotace z Integrovaného operačního programu.


Modernizace kamerového systému

10.09. 2014 - 13:21
Kamerový systém v Příbrami je budován od roku 1999 a tomu odpovídá také stav některých jeho komponent.


Žákovský turnaj v malé kopané

09.09. 2014 - 08:20
Stejně jako v minulých letech se i letos bude konat Turnaj o pohár starosty města Příbram v malé kopané pro žáky a žákyně příbramských škol.


Ukončení smlouvy k poradenství IPRM

09.09. 2014 - 08:18
Na svém posledním jednání schválila městská rada podání výpovědi Kanceláři ekonomického a finančního poradenství.


Včera byla otevřena výstava Velká válka - Češi na bojištích Evropy

03.09. 2014 - 12:49
Výstava je instalována v aule Základní školy Jiráskovy sady, potrvá měsíc a je realizována za finanční podpory Středočeského kraje.


Nová školka je před dokončením

01.09. 2014 - 10:35
V rámci Regionálního operačního programu SČ se městu Příbram podařilo uspět s projektem zřízení nové mateřské školy na náměstí Dr. Theurera.


Zahájení školního roku

29.08. 2014 - 13:34
Prázdniny končí, v pondělí 1. září 2014 začne nový školní rok 2014/2015. Přejeme všem učitelům i žákům šťastné vykročení.


Rozpočtový výhled do roku 2017

29.08. 2014 - 11:12
Rada města projednala rozpočtový výhled a doporučila zastupitelstvu města tento návrh schválit.


Pozvánka na ukončení projektu

29.08. 2014 - 09:43
Město Příbram v těchto dnech dokončuje projekt Cyklostezka Hořejší obora - Flusárna. Srdečně Vás zveme na slavnostní ukončení.


Vyjádření města k rekonstrukci Riegrovy ulice

28.08. 2014 - 13:52
Město Příbram reaguje na četné komentáře v médiích týkající se rekonstrukce Riegrovy ulice v Příbrami.


Numismatici žádají o pronájem místnosti

28.08. 2014 - 10:49
Česká numismatická společnost žádá o nájem v Žežické ulici 193. Důvodem je zejména budování knihovny s numismatickou tématikou.


Zápis do MŠ v Jungmannově ulici

28.08. 2014 - 10:47
Ředitelka MŠ Jungmannova 91 požádala o přijímací řízení do školky, a to v souvislosti s otevřením nové waldorfské mateřské školy.


Organizační změna na MěÚ

27.08. 2014 - 09:48
Ke dni 31. srpna 2014 zanikne Samostatné oddělení dotací a s účinností od 1. září 2014 začne fungovat Odbor řízení projektů.


Záštita nad Bedněním 2014

27.08. 2014 - 09:41
Město Příbram převzalo záštitu nad akcí Bednění 2014. Rozhodla o tom rada na svém jednání 25. 8. 2014


Přehled poskytovatelů sociálních služeb

26.08. 2014 - 08:46
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zpracoval aktuální přehled poskytovatelů sociálních (zdravotních) služeb a vybraných spolků v Příbrami.


Video: Nová parkovací místa ve Školní ulici

25.08. 2014 - 08:56
Před zahájením školního roku byla dokončena výstavba nových parkovacích míst před Základní školou Školní 75 v Příbrami VIII.


Video: Domov důchodců oslavil 10 let

21.08. 2014 - 09:02
Domov důchodců na Březových Horách v úterý 19. 8. oslavil 10. výročí založení. Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem MUDr. Ivanem Šedivým.


Opravy školských budov

20.08. 2014 - 16:25
Město Příbram vlastní zhruba tři desítky budov, které slouží mateřskému, základnímu a střednímu školství, ZUŠ, uměleckým školám a jeslím.


Od 8. 9. se přijímají žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci

20.08. 2014 - 08:53
Středočeský kraj pokračuje v mimořádně úspěšném projektu tzv. kotlíkových dotací. Na tyto dotace je připraveno celkem 80 milionů korun.


Zachraň život s Kryštůfkem!

19.08. 2014 - 09:17
Dne 5. 9. 2014 na náměstí 17. listopadu proběhne den plný poučení a zábavy pro děti i rodiče s Kryštůfkem záchranářem.


Viamo nedodrželo termíny, město začalo ihned jednat

05.08. 2014 - 08:51
Souvislé opravy povrchů místních komunikací komplikuje nedodržení termínů...


Ulice 28. října bude pro dopravu otevřena od začátku září, kompletně hotová bude do konce října

29.07. 2014 - 11:23
Probíhající práce na rekonstrukci ulice 28. října v Příbrami jsou v plném proudu...


Riegrova ulice je uzavřena, parkoviště naproti Uranu je dočasně zdarma

23.07. 2014 - 13:08
Parkoviště v Plzeňské ulici naproti Uranu je dočasně osvobozeno od poplatku za parkovné...


Asistenti prevence kriminality zorganizovali úklid v okolí ubytoven Pod čertovým pahorkem

23.07. 2014 - 13:01
O úklid se postaraly především děti, které na ubytovnách bydlí...


Video: Nové projekty byly zahájeny

19.07. 2014 - 10:13
Ve čtvrtek 17. července byly slavnostně zahájeny dvě nové investiční akce - rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou a rekonstrukce místních komunikací.


O přejmenování Prokopské ulice budou zastupitelé jednat znovu

16.07. 2014 - 15:44
Ulice Prokopská vedoucí od soudu k Albertu by mohla nést název Špitálská...


Ředitel Městských lesů Příbram Pavel Novotný byl odvolán z funkce

16.07. 2014 - 15:41
Příbramská městská rada se zabývala situací ve společnosti Městské lesy Příbram s. r. o.


Letní škola Česko-Ruské společnosti uspořádala první směnu studentů

10.07. 2014 - 11:17
Výměnné pobyty českých a ruských studentů pořádané Česko-ruskou společností jsou v plném proudu


Video: Výstavba nových parkovacích míst

10.07. 2014 - 07:58
Středočeský kraj realizuje ve Školní ulici výstavbu nových parkovacích míst v blízkosti ZŠ Školní 75.


Prokopská pouť je za námi

07.07. 2014 - 12:53
Uplynulý víkend patřil v Příbrami slavné hornické Prokopské pouti.


Prokopská ulice ve staré Příbrami se přejmenuje na ulici Zdeňka Vojíře

03.07. 2014 - 09:11
Přejmenování ulic je nutné kvůli duplicitě.


Město připravuje investiční akce

02.07. 2014 - 15:02
Město připravuje několik investičních akcí a bude hledat jejich dodavatele.


Havárie kanalizační stoky

02.07. 2014 - 15:00
K havárii dešťové kanalizační stoky došlo v Příbrami III - Barandov. Společnost 1. SčV navrhla provedení výměny potrubí DN 400 v poškozeném úseku.


Situaci v Městských lesích Příbram rada neprojednala

02.07. 2014 - 14:57
Na pondělním jednání Rady města Příbram nebyla projednána situace v Městských lesích Příbram. Další jednání rady je 14. července.


První schůzka starostů zapojených do projektu na podporu meziobecní spolupráce

26.06. 2014 - 10:40
Meziobecní spolupráce by se měla realizovat ve třech oblastech...


Video: Závěrečná konference projektu Comenius Regio

25.06. 2014 - 13:13
Ve středu 25. 6. 2014 se konala závěrečná konference projektu Comenius Regio. Akce proběhla v Kovohutích a zúčastnili se jí všichni partneři.


Letní uzavření Centrální spisovny

23.06. 2014 - 11:13
V době letních prázdnin bude uzavřena Centrální spisovna Městského úřadu Příbram.


Plánovanou rekonstrukci a revitalizaci ulice 28. října a okolí v Příbrami provede firma Strabag

17.06. 2014 - 14:52
Očekávanou rekonstrukci a revitalizaci ulice 28. října a jejího okolí zhotoví firma Strabag...


Zastupitelstvo města Příbrami vyhlásilo tzv. PENÁLOVÉ PRÁZDNINY

17.06. 2014 - 11:45
V pondělí 16. června 2014 se v Příbrami uskutečnilo 25. zasedání Zastupitelstva města. Na programu bylo více než 40. bodů


Video: Vítězné logo k městským slavnostem

13.06. 2014 - 11:45
Dne 12. června byly předány ceny tvůrcům tří vítězných log k městským slavnostem, které proběhnou v roce 2016.


Video: Mistr Čáka slaví své 85. narozeniny

12.06. 2014 - 14:09
Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý byl na oslavě narozenin pana Jana Čáky.


Děti z příbramských mateřinek se učily základy dopravní výchovy a zdravovědy

11.06. 2014 - 15:22
V mateřské škole v ulici 28. října v Příbrami se tento týden konalo již druhé kolo akce určené dětem...


Hřiště při základních školách budou o prázdninách veřejnosti přístupná

10.06. 2014 - 10:21
Sportovní areály u základních škol v Příbrami budou veřejnosti přístupné i během letních prázdnin...


Den otevřených dveří Poradny města Příbram

06.06. 2014 - 09:14
Starosta Příbrami Pavel Pikrt zve na Den otevřených dveří Poradny města Příbram


Společné hlídky strážníků městské policie a Policie ČR

05.06. 2014 - 12:43
Od začátku roku 2014 probíhaly společné bezpečnostní akce Městské policie Příbram a Policie ČR...


Na plaveckém bazénu opět zazlobily kotle, vedení SZM se návštěvníkům omlouvá

05.06. 2014 - 12:25
Výpadek parních kotlů způsobil chladnější vodu v plaveckém bazénu...


Příbram představuje své asistenty prevence kriminality

05.06. 2014 - 12:02
Asistenti prevence kriminality jsou v ulicích již od konce minulého měsíce...


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram uspořádala slavnostní vyřazení absolventů

04.06. 2014 - 13:08
Minulý a tento týden uspořádala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram...


Mladí volejbalisté Příbrami navštívili radnici

03.06. 2014 - 10:53
Starosta Příbrami Pavel Pikrt spolu s radním Jurajem Molnárem přivítali minulý týden na radnici...


Ve Skorotíně nedaleko Příbrami byla otevřena obora Farmářský chov, podívat se může přijít kdokoliv

02.06. 2014 - 11:57
V pátek 30. května byla ve Skorotíně nedaleko Příbrami otevřena nová obora Farmářský chov...


1.FK Příbram a společnost RSI zvou na dětský den

28.05. 2014 - 10:07
Neděle 8. června bude v Příbrami patřit fotbalu a dětem. Fotbalová sezona sice již skončila...


MODERNÍ AUTOBUSY ARRIVA PRAHA JEZDÍ NA PŘÍBRAMSKU

28.05. 2014 - 09:42
Společnost Arriva Praha (dříve Veolia Transport Praha) pořídila v rozmezí let...


Přátelská a pracovní návštěva představitelů města Příbram v partnerském městě Anor ve Francii.

22.05. 2014 - 12:48
Dne 10. května pozval „Výbor partnerství měst Anor-Europe“ a předsednictvo města Anor...


Europoslanec Dr. Libor Rouček navštívil Příbram

20.05. 2014 - 12:27
V pondělí 19. května zavítal do Příbrami europoslanec doktor Libor Rouček. Postupně navštívil....


V příbramském Junior klubu začaly drobné rekonstrukce

15.05. 2014 - 13:54
Cílem těchto prací je zlepšení zázemí tohoto kulturního zařízení


OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE

15.05. 2014 - 13:52
O kotlíkovou dotaci, kterou jsme spustili v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí...


Prezentace města Příbram na výstavách cestovního ruchu v květnu 2014

13.05. 2014 - 11:46
Po úspěšných prezentacích na veletrzích cestovního ruchu v České republice...


Závěrečná konference projektu Comenius-Regio

13.05. 2014 - 09:49
Tato konference se konala 2. 5. 2014 v zasedací místnosti CK Lucie Příbram.


Zastupitelé Příbrami schválili rozdělení městských grantů, dotací a darů

08.05. 2014 - 09:19
V Příbrami se uskutečnilo další veřejné zasedání zastupitelů města. Ti měli na programu především...


Poradna města v novém

06.05. 2014 - 11:38
Od pondělí 12. května budou mít klienti Poradny města Příbrami možnost přicházet pro pomoc a radu do nových prostor...


Příbramského starostu navštívily bývalé členky Příbramského dětského sboru

29.04. 2014 - 14:12
Starosta Příbrami Pavel Pikrt se v minulém týdnu sešel s bývalými členkami Příbramského dětského sboru (PDS)...


Změna sólisty na zahajovacím koncertu

28.04. 2014 - 07:49
Tisková zpráva k Hudebnímu festivalu


PŘIPOMÍNKA BITVY U SLIVICE ROKU 1945

22.04. 2014 - 13:50
Připomínka poslední bitvy 2. světové války v Evropě, ukázky činnosti Armády ČR...


Svatá Hora je zase o krůček přístupnější

17.04. 2014 - 13:44
Pracovníci Technických služeb města ve spolupráci s Městskými lesy Příbram v průběhu března...


Příbram chce zateplit aquapark, rekonstrukcí projdou také obě ledové plochy

17.04. 2014 - 13:43
Zateplení příbramského aquaparku a také rekonstrukce ledových ploch, toho by se v brzké době...


Nové projekty na revitalizaci veřejných prostranství na Březohorském sídlišti

17.04. 2014 - 12:09
Město Příbram realizuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) od r. 2010 projekty zaměřené...


V Příbrami odstartovaly další investiční akce, jeden projekt byl dokončen

14.04. 2014 - 09:00
V pátek 11. dubna se v Příbrami uskutečnila série slavnostních aktů, které se týkaly...


Video: Slavnostní zahájení a ukončení projektů

12.04. 2014 - 09:12
V pátek 11. dubna se sešli zástupci kraje a města, aby zahájili či ukončili některé příbramské projekty spolufinancované z dotačních prostředků.


Na Březových Horách proběhly v posledních letech investiční akce za desítky milionů korun, další jsou projektově připravovány

10.04. 2014 - 12:33
V reakci na článek „Březové Hory nutně potřebují opravit chodníky, na některých vykvetly pampelišky!“....


Vestavba venkovního výtahu u Divadla A. Dvořáka v Příbrami se zatím realizovat nebude, město nezískalo dotační titul

07.04. 2014 - 14:48
Město Příbram v minulém roce v rámci zadávacího řízení vybralo vítězného uchazeče, který měl provést vestavbu...


Příbramáci budou mít větší šanci nalézt ztracené či odcizené jízdní kolo

02.04. 2014 - 16:02
Radní města Příbrami schválili smlouvu o spolupráci s firmou CEREK, která provozuje Centrální registr jízdních kol pro ČR...


Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení a ukončení projektů dne 11. 4. 2014.

02.04. 2014 - 15:32
Srdečně Vás zveme na slavnostní ukončení a zahájení projektů.


Březohorští občané mohou využít Programu JESSICA - Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

02.04. 2014 - 13:38
Komerční banka je správcem Fondu rozvoje měst a jako jediná v České republice poskytuje nízkoúročené úvěry...


Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram otevřela zrekonstruované půdní prostory

02.04. 2014 - 12:53
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram dnes slavnostně otevřela nově zrekonstruované půdní prostory...


Video: SPŠ má nové prostory

02.04. 2014 - 12:21
Přinášíme Vám reportáž ze slavnostního otevření nově zrekonstruovaných prostor ve Střední průmyslové škole Příbram.


Strážníci Městské policie Příbram opět využívají radaru na měření rychlosti

25.03. 2014 - 15:23
V předchozích letech byla Městskou policií Příbram více uplatňována koncepce


Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a radní Ing. Juraj Molnár si prohlédli mateřské školy.

24.03. 2014 - 14:39
Zástupci vedení města navštívili několik mateřských škol a hovořili s ředitelkami o aktuálních problémech.


Informace pro voliče

24.03. 2014 - 08:35
Blíží se volby do Evropského parlamentu a my Vám přinášíme první důležité informace.


Odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu

21.03. 2014 - 13:22
V dubnu začne první letošní svoz nebezpečného odpadu z veřejných prostor v Příbrami. Přinášíme podrobný rozpis.


V Příbrami přibude třicet nových kontejnerů na textil či hračky

20.03. 2014 - 09:22
Radní města Příbrami na svém posledním zasedání projednávali nabídku společnosti Revenge, která nabízí rozmístění nových kontejnerů.


Ceny za odtah a parkovné odtaženého osobního automobilu zůstávají stejné, byly však osvobozeny od DPH

11.03. 2014 - 09:54
Dle Zřizovací listiny TS města platné od 1. 1. 2014 jsou poplatky za odtah motorových vozidel předmětem hlavní činnosti.


Příbram vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací rekonstrukce a revitalizace ulice 28. října a okolí v Příbrami VII

11.03. 2014 - 09:49
Odbor silničního hospodářství a investic zpracoval zadávací dokumentaci na zakázku...


Z ulic Pod Haldou a Březohorské nakonec jednosměrky nebudou

04.03. 2014 - 14:47
Odbor silničního hospodářství a investic Městského úřadu Příbram reaguje na zveřejněnou tiskovou zprávu s názvem...


Příbramští zastupitelé odsouhlasili rozpočet pro rok 2014

04.03. 2014 - 08:36
Dne 3. 3. 2014 byl schválen rozpočet města Příbram na letošní rok.


Dotazník o bezpečnosti

03.03. 2014 - 08:10
Ode dneška až do 4. 4. 2014 se můžete zúčastnit dotazníkového šetření.


Příbramská Akademie třetího věku zahájila literární kurz pro seniory

26.02. 2014 - 13:59
V prostorách příbramské Waldorfské školy dnes Akademie třetího věku, která spadá pod...


Prezentace města Příbram na veletrhu Holiday World v Praze

20.02. 2014 - 11:44
Po úspěšné prezentaci na veletrhu Regiontour 2014 v Brně je dalším veletrhem, kterého se město Příbram...


Upozornění podnikatelům - prodej lihu a lihovin

19.02. 2014 - 16:22
Dne 17.10.2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona 309/2013 Sb., která upravila živnostenské oprávnění k prodeji lihu a lihovin.


Získat Rákosníčkovo hřiště může i Příbram

19.02. 2014 - 09:35
Starosta Ing. Pikrt obdržel informace o projektu Rákosníčkova hřiště, který také letos pořádá Lidl Česká republika, v. o. s.


Byl vyhlášen termín podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2014/5

17.02. 2014 - 14:52
Žádosti budou přijímány ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 10 do 16 hodin v příbramských mateřských školách


Příbram obnovila společné policejní hlídky, vidět jsou také policisté se psy

14.02. 2014 - 12:33
Obyvatelé města Příbram si mohli všimnout, že v rámci zajišťování bezpečnosti osob a majetku...


Farní charita Příbram uspořádala mši svatou

12.02. 2014 - 15:48
V úterý 12. února od 11. hodin uspořádala Farní charita Příbram mši svatou. V rámci této mše byly požehnány...


Do literárního projektu se zapojilo také Gymnázium Příbram

12.02. 2014 - 15:11
Uvolněný radní Ing. Juraj Molnár a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý dnes na radnici přivítali iniciátory Projektu Evropské literární dobrodružství...


Pracovní skupiny pro Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020 mají nové členy

06.02. 2014 - 13:31
Za účelem zhotovení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 20120...


Krajská veterinární správa nedostatky v lazeckém psím útulku neodhalila

04.02. 2014 - 12:40
Na základě podnětu jednoho z občanů požádal starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt o provedení kontroly v lazeckém ...


Dnes vyšlo únorové vydání zpravodaje MěÚ Příbram

31.01. 2014 - 15:22
V tomto čísle jsou vytištěny jízdní řády MHD a blízkého okolí. Občané Kahan dostanou do svých schránek 3., 4. nebo 5. února.


Zastupitelé schválili dotace na výstavbu školky a cyklostezky

31.01. 2014 - 13:24
Kromě bezpečnostní situace ve městě a kácení stromů v ulici 28. října, se příbramští zastupitelé na svém mimořádném zasedání...


O osudu stromů v ulici 28. října teprve rozhodnou zastupitelé

30.01. 2014 - 12:44
Příbram – Pondělní jednání zastupitelstva obsahovalo jen několik bodů, přesto trvalo téměř pět hodin. Bezpečnost ve městě...


Komentář k teplotě vody na příbramském plaveckém bazénu

30.01. 2014 - 12:17
dovolte mi reagovat na stále se opakující výtky týkající se teploty vody v příbramském plaveckém bazénu.


Technické služby mají nový stroj na čištění města

29.01. 2014 - 10:50
V úterý 28. 1. si starosta Ing. Pavel Pikrt prohlédl nový víceúčelový stroj, který město koupilo pro svoje Technické služby.


Situace kolem bezpečnosti ve městě se zklidňuje, kriminalita rok od roku klesá

28.01. 2014 - 15:10
Bezpečí občanů ve městě, nebo také index kriminality – to jsou v poslední době nejvíce skloňovaná a diskutovaná témata nejen...


Za záchranu lidského života dostal strážník Městské policie Příbram Tomáš Wilda kázeňskou odměnu

27.01. 2014 - 21:26
Za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života byl minulý týden starostou města Příbrami Ing. Pavlem Pikrtem odměněn strážník...


Příbramští městští strážníci zachránili lidský život třiapadesátileté ženě, pomohl jim defibrilační přístroj

22.01. 2014 - 17:07
Dne 22. 1. 2014 v 12:40 hodin prováděla hlídka Městské policie Příbram pochůzkovou činnost ve spodní části náměstí T. G. Masaryka na Příbrami I...


Kompostárnu a sběrný dvůr postaví v Příbrami společnost BÖGL a KRÝSL

21.01. 2014 - 13:27
Do konce léta tohoto roku by v Příbrami měla vyrůst nová kompostárna a sběrný dvůr odpadů...


Občanka Příbrami oslavila 100 let, gratulovat přišli i zástupci města

14.01. 2014 - 10:28
- Domov důchodců Pečovatelské služby města Příbram oslaví v letošním roce 10. výročí od svého založení...


Účast města Příbram na brněnském veletrhu Regiontour 2014

14.01. 2014 - 10:23
Město Příbram se na letošním 23. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech „Regiontour 2014“ v Brně představí ...


Období Vánoc bylo v Příbrami zakončeno Tříkrálovým průvodem

08.01. 2014 - 12:29
V pondělí 6. ledna se v Příbrami uskutečnil tradiční Tříkrálový průvod...


Kontejnery na ošacení v Příbrami

07.01. 2014 - 15:26
Město Příbram má v současné době na svém území tři velké kontejnery na ošacení pro charitativní účely


Sportovcem Příbramska pro rok 2013 byl vyhlášen brankář 1. FK Příbram Aleš Hruška

07.01. 2014 - 13:56
V pondělní podvečer proběhlo v sále příbramského Divadla Antonína Dvořáka slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Příbramska roku 2013...


Základní škola Bratří Čapků v Příbrami je od ledna opět samostatná

07.01. 2014 - 12:13
„Opět samostatně a se svou vlastní ředitelkou“, i tak by se od 1. ledna roku 2014 dalo nazvat...


Příbramská radnice řeší, jak zlepšit situaci ve Sportovních zařízeních města

02.01. 2014 - 12:49
Jeden z bodů, kterým se zabývali příbramští radní na svém posledním zasedání v roce 2013, byla stále neuspokojivá situace ve Sportovních...


Hasiči dostali na Silvestra nové vybavení

02.01. 2014 - 08:09
Členové zásahové Jednotky SDH Příbram - Březové Hory dostali čtyři přetlakové dýchací přístroje za 120 tisíc korun.


Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody

30.12. 2013 - 08:41
Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o dotace.


V příbramském bazénu byly změřeny hodnoty trichloraminu, následně byla na zkoušku instalována UV lampa

18.12. 2013 - 09:44
Koncem měsíce listopadu provedla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje státní kontrolu, zaměřenou na měření koncentrace trichloraminu...


Příbram: Nekrmte holuby, přemnoží se

18.12. 2013 - 09:28
Ačkoli některým lidem holub přináší útěchu a uklidnění, pro druhé může být rizikový – po zdravotní a hygienické stránce. Zároveň způsobuje škody...


Dotace – internetová aplikace

16.12. 2013 - 17:31
Z důvodu zjednodušení administrativní náročnosti a sjednocení procesu poskytování dotací ve městě Příbram byla zřízena centrální elektronická...


Splašková kanalizace v Orlově je v provozu

12.12. 2013 - 12:20
Dne 6. prosince 2013 proběhlo kolaudační řízení splaškové kanalizace v Orlově. V rámci tohoto řízení byla kanalizace...


Heren s výherními automaty v Příbrami neubude, neměly by však ani přibývat

11.12. 2013 - 23:17
Jedním z nejdiskutovanějších bodů letos posledního zasedání zastupitelstva města Příbrami bylo stanovení míst, na kterých bude...


Městem pro byznys v ČR je Humpolec, hned za ním Příbram

11.12. 2013 - 23:06
Městem pro podnikání pro rok 2013 se stal Humpolec, druhá skončila Příbram a třetí Dobruška. Tyto výsledky určil šestý ročník srovnávacího průzkumu...


Zastupitelé města Příbram schválili návrh cen za vodné a stočné pro rok 2014

10.12. 2013 - 13:18
Provozovatel vodohospodářského majetku města, společnost 1. SčV, a.s., předložila městu Příbram návrh cen vodného a stočného na rok 2014...


Děti v příbramských školkách čekají sladké měsíce, jako tradičně dostaly od včelařů med

06.12. 2013 - 14:16
Již od roku 2004 předávají včelaři ředitelkám příbramských školek pro děti med. Ne jinak tomu bylo také letos...


Oddělení sociálně – právní ochrany dětí zahájí spolupráci s Farní charitou Příbram

06.12. 2013 - 11:10
S příchodem nového roku získá oddělení sociálně-právní ochrany dětí nového partnera pro posílení sociální práce s rodinami, které mají problémy...


Příbram by ráda rozšířila síť podzemních kontejnerů, žádá proto o dotaci

04.12. 2013 - 16:00
Město Příbram by v budoucnu rádo rozšířilo počet podzemních kontejnerů na separovaný odpad. Již nyní chce proto využít...


Zámeček - Ernestinum čeká v příštím roce výměna oken

04.12. 2013 - 12:29
Třetí etapa výměny oken čeká v příštím roce příbramský Zámeček – Ernestinum. V průběhu celé akce by mělo dojít...


V rámci čtvrté etapy se zítra začne v Příbrami revitalizovat zeleň, dojde i na kácení

02.12. 2013 - 15:18
V úterý 3. prosince začne v Příbrami čtvrtá etapa revitalizace zeleně. Podle informací příbramské radnice by se mělo začít...


Oficiální vyjádření SZM Příbram k úniku chloru na plaveckém bazénu

02.12. 2013 - 14:07
V průběhu předminulého a počátkem minulého týdne jsme na plaveckém bazénu skutečně řešili problém, nikoli s únikem chloru jako takového...


Příbram zvažuje možnost odepsání dluhu za nájemné, rozhodnout by měli zastupitelé

02.12. 2013 - 14:00
Radní města Příbram projednali návrh na odpis dluhu z nájmu a poplatku z prodlení u bývalých nájemníků obecních bytů a nebytových prostor...


Obchvat Příbrami by se mohl začít stavět v roce 2016

27.11. 2013 - 13:55
Jihovýchodní obchvat Příbrami by se mohl začít stavět v roce 2016. Tvrdí to zástupci


Příbram zvažuje spolupráci s agenturou pro sociální začleňování

21.11. 2013 - 00:22
Po vzoru Kutné Hory zvažuje město Příbram navázat spolupráci s agenturou pro sociální začleňování...


Nejlepším městem pro byznys ve Středočeském kraji se stala Příbram

20.11. 2013 - 22:16
Ve středu se v pražském hotelu Paris konala společensko-podnikatelská událost...


Příbram vypsala zakázku na dodávku vybavení kompostárny a sběrného dvora odpadů

13.11. 2013 - 20:29
Odbor silničního hospodářství a investic města Příbram vypsal zjednodušené podlimitní řízení na zakázku...


Děti z jeslí a MŠ Klubíčko dostaly praktický dárek

13.11. 2013 - 19:47
Děti z Mateřské školy Klubíčko a z Městských jeslí v ulici Bratří Čapků se mohou těšit z nového...


Zakončení kurzu sebeobrany pro ženy a seniory

12.11. 2013 - 13:18
Město Příbram (Městská policie Příbram) společně s občanským sdružením Tilius uspořádalo v letech...


Rada města podpořila lyžování a bruslení žáků

12.11. 2013 - 13:07
Rada města na svém posledním jednání všemi hlasy schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši...


Mladí šampióni v přespolním běhu navštívili radnici

07.11. 2013 - 13:35
Starosta Pavel Pikrt a uvolněný radní Juraj Molnár přijali v týdnu na radnici čerstvé vítěze...


Projekt Comenius Regio - Partnerství pokračuje

04.11. 2013 - 15:55
V minulém týdnu pokračovala jednání v rámci projektu Comenius Regio - Partnerství. Delegace z Německa navštívila Příbram.


Nové osvětlení u dolu Marie

31.10. 2013 - 11:07
Město získalo dotaci 120 tisíc korun


Výměna starých řidičských průkazů

23.10. 2013 - 12:55
Průkazy vydané do 30. 4. 2004 musí být vyměněny


Infocentrum v Zámečku - Ernestinu opět získalo certifikát

23.10. 2013 - 08:40
Udělila ho ATIC.


Zocelte se v recyklaci!

17.10. 2013 - 14:09
Firma Elektrowin pořádá pro občany zajímavou soutěž.


Tisková zpráva z návštěvy prezidenta

16.10. 2013 - 12:02
Jak se panu prezidentovi líbila Příbram?


Video: Příbram se připravuje na návštěvu prezidenta republiky

11.10. 2013 - 11:13
Návštěva se uskuteční v rámci třídenní návštěvy Středočeského kraje.


Prezident Miloš Zeman navštíví Příbram

10.10. 2013 - 12:53
V úterý 15. 10. se pan prezident sejde s občany na náměstí TGM.


Kontejner na ošacení byl z ulice Bratří Čapků odvezen.

10.10. 2013 - 08:41
S ohledem na stížnosti bylo nutné řešit přemístění kontejneru na použité ošacení.


Projekt Comenius Regio

09.10. 2013 - 16:00
Návštěva veletrhu drahých kamenů v německém Idar-Obersteinu


Technické služby budou mít nový stroj

09.10. 2013 - 15:50
Technické služby sehnaly náhradu za porouchaný stroj RAZANT


Strategický plán rozvoje města Příbram 2014 - 2020

07.10. 2013 - 14:02
Prosíme občany, aby se zúčastnili průzkumu


Na Svaté Hoře znějí motorové pily

03.10. 2013 - 20:03
Pracovníci TS ve středu 2. 10. začali zprůchodňovat cestičky na Svaté Hoře


Starosta dnes navštívil mateřskou školu v Žežické ulici

02.10. 2013 - 16:20
Při své návštěvě dětem předal dvě krabice stavebnice Lego.


Nové webové stránky

30.09. 2013 - 21:53
Město Příbram spouští nové oficiální webové stránky. Cílem je zlepšit přehlednost a do budoucna také obsahovou kvalitu.


Strategický plán města Příbram 2014-2020

29.09. 2013 - 14:46
V současné době probíhají práce na projektu, jehož cílem je vytvoření Strategického plánu rozvoje města Příbram. Termín veřejného projednání: 10. 4.


Parkoviště na Drkolnově bude i nadále hlídané

26.09. 2013 - 23:06
V loňském roce byla schválena výpověď nájemní smlouvy společnosti Schwarz, která v příbramské části Drkolnov provozovala hlídané a placené parkoviště.


Nová nájemní smlouva na sportovní halu

26.09. 2013 - 23:05
Příbramští radní schválili novou nájemní smlouvu mezi nově vzniklou organizací Volejbalovým klubem Příbram, o. s., a SZM Příbram.


Město žádá o dotaci na další školku

26.09. 2013 - 23:03
V ROP Střední Čechy, byla otevřena výzva pro předkládání žádostí o dotaci na rozvoj měst v oblasti vzdělávání. Toho se snaží využít město Příbram.


Orlov - výstavba kanalizace

12.03. 2013 - 18:07
V listopadu 2012 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v Příbrami - Orlově. Od 6.12.2013 je kanalizace schopna trvalého provozu.