Vraky vozidel

Vozidla bez registračních značek umístěná na místních komunikacích v Příbrami (nepovolené zvláštní užívání místní komunikace)

Na základě ustanovení § 38, odst. 1, písm. c) zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno provozovat na pozemní komunikaci vozidlo, které není opatřeno registrační značkou. Odstavením takového vozidla na místní komunikaci bez povolení došlo k porušení zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, neboť v tomto případě se nejedná o stojící vozidlo - tzv. dopravu v klidu v rámci obecného užívání komunikace dle § 19 výše uvedeného zákona, ale v tom čase o odloženou věc, tedy o zvláštní užívání komunikace podle ustanovení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. Stání vozidla bez registrační značky na místní komunikaci tedy podléhá režimu zvláštního užívání a je k němu nutné povolení, vydané příslušným silničním správním úřadem na základě žádosti a úhrady příslušných správních a místních poplatků.