Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Záměry nakládání s majetkem města