Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram

0 0 0

logo IROP

 

Název projektu Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram
Operační program Integrovaný regionální operační program
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zpracování územních studií nejen pro obec s rozšířenou působností (ORP) Příbram městská část Hatě, ale i pro obce ve správním obvodu ORP Příbram – Dolní Hbity, Hvožďany, Kamýk nad Vltavou a Zduchovice. Pořízené územní studie budou základním podkladem pro úpravu stávajících či nových veřejných prostranství. Na veřejných prostranstvích probíhá každodenní soužití obyvatel, umožňují navazování a udržování neformálních kontaktů, slouží k pobývání lidí, odpočinku a hrám dětí. Vytvářením nebo upravením veřejných prostranství obcí dojde k podpoře společenského života sídla.

Realizací projektu získají obce podklad pro koordinované rozhodování při úpravách a návrhu nových veřejných prostranství a sjednocení dílčích koncepcí a pravidel uplatňovaných pro veřejné prostory. Obce budou mít k dispozici přehledný podklad pro architekty a projektanty navrhující veřejné prostory, kde bude možno uplatňovat standard mobiliáře a prvků v urbanisticky jednotných celcích. Bezpečnostní prvky, nově navržené v rámci územní studie veřejného prostranství obce, výrazně ovlivní bezpečnost obyvatel. Všeobecně veřejná prostranství určují celkový charakter obce, jsou základním prvkem prostorového uspořádání území a v neposlední řadě mají vliv na kvalitu pobytu v něm i v zástavbě v jeho okolí. V neposlední řadě bychom chtěli prezentovat koncepci veřejných prostranství jako přehledný dokument pro občany výše uvedených obcí.

 

Celkové výdaje na realizaci projektu 794.970,00 Kč
  • způsobilé výdaje
794.970,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 715.473,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 79.497,00 Kč
Ukončení realizace 30.09.2018

 Počet zobrazení: 3128 | Aktualizováno: 12. 12. 2017