Hudební festival Antonína Dvořáka

0 0 0

Stránky festivalu a program aktuálního ročníku

Hudební festival Antonína Dvořáka se může pyšnit mnohaletou tradicí, během níž se jeho organizátorům podařilo etablovat jej mezi kulturní akce vysoké úrovně a v místech svého konání i prvořadého významu. Vznikl roku 1969 z iniciativy Společnosti Antonína Dvořáka (předsedou byl tehdy dr. Karel Mikysa) a Okresního kulturního střediska v Příbrami, kterým tehdy přislíbilo finanční podporu Ministerstvo kultury. A podpora to nebyla nikterak malá, protože tehdy umožňovala zvát i takové orchestry, jakými jsou např. Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK hlavního města Prahy, Pražský komorní orchestr, Slovenská filharmonie či Filmový symfonický orchestr. Na festivalu v těchto letech však nechyběla ani celá řada vynikajících těles ze zahraničí. Příbramští se tak mohli stát rovněž svědky špičkových výkonů např. Leningradské filharmonie a Moskevské státní filharmonie, v neposlední řadě sem zavítala i Varšavská státní filharmonie nebo Royal Philharmonic Orchestra London s dirigenty Markem Emlerem, Charlesem Grovesem, Arvidem Jansonsem a Dimitrijem Kitajenkem. Po roce 1989 však došlo podobně jako v celé kulturní sféře i zde k významným organizačním změnám. Od r. 1990 převzalo jeho organizaci Divadlo Příbram.

V roce 1996 byla založena Nadace Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Jejím úkolem bylo soustřeďovat finanční prostředky, vytvářet zajímavou dramaturgii a vhodnou propagací zvýšit zájem příbramských posluchačů o festivalové koncerty. Nadace ale fungovala jen do r. 1998, kdy vyšel o nadacích nový zákon, který podmiňoval jejich existenci stálým jměním 500 000,- Kč. Proto festival přijalo pod svá křídla znovu Divadlo Příbram. V roce 2001 se organizace festivalu ujal odbor školství, mládeže, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Příbram, nyní odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb, který doposud organizuje festival ve spolupráci s festivalovým výborem.

Vůdčí osobností při organizování mezinárodního Hudebního festivalu A. Dvořáka byl PhDr. Vladimír Vepřek. Dramaturgicky byl plně v jeho kompetenci a vybudoval z něj jednu z nejuznávanějších tuzemských přehlídek klasické hudby.

Minulé ročníky festivalu zahrnovaly nejvýše 12 koncertů, v jejichž programu se však vedle děl Antonína Dvořáka objevila i řada skladeb pro festival méně obvyklých.

Návštěvnost celého festivalu je velmi slušná, a to i díky tomu, že řada koncertů - kromě velkých orchestrálních či pěveckých těles, která vystupují ve velkém sále Divadla A. Dvořáka Příbram - je situována do netypických - o to však atraktivnějších prostor, nacházejících se nejen ve městě, ale i v blízkém okolí.

Hudební festival Antonína Dvořáka pevně zakotvil v povědomí kulturně orientované příbramské veřejnosti a získává stále větší respekt v českých hudebních kruzích. Svědčí o tom nabídky o spolupráci významných českých i zahraničních interpretů. Cílem festivalu samozřejmě i nadále zůstává připomínání cenného díla Mistra Antonína Dvořáka a snaha přiblížit příbramskému publiku v reprezentativní nabídce i další tituly české a světové hudební tvorby.Počet zobrazení: 7150 | Aktualizováno: 25. 09. 2013