Hornické muzeum

0 0 0

hornické m.

adresa: náměstí H. Kličky 293, Příbram VI-Březové Hory, tel. 318 626 307, 318 622 566, 318 626 675, fax 318 622 566

http://www.muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum Příbram, nyní příspěvková organizace Středočeského kraje, vzniklo v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. V roce 2004 nabízí ke zhlédnutí 35 stálých expozic situovaných v historických objektech Ševčinského, Anenského, Vojtěšského a Drkolnovského dolu v Příbrami, v budově Mincovny v Novém Kníně, v Muzeu vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci a v Památníku Vojna – bývalém vězeňském zařízení z období komunistické diktatury. O šachetní věži Ševčinského dolu z roku 1879 se uvažuje, že by mohla být navržena mezi technické památky UNESCO. Muzeum je známé tím, že jeho návštěvníci mohou sfárat i do historického podzemí zdejších stříbrorudných dolů.

Jednotlivé expozice v Příbrami – Březových Horách prezentují veřejnosti dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku (doby Keltů) až do současnosti, seznamují s báňským národopisem a zároveň nabízejí prohlídku unikátních mineralogicko-geologických vzorků z březohorského stříbrorudného revíru, příbramského uranového ložiska a podbrdské železářské oblasti.

K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj dolu Anna z r. 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a vodní kolo dolu Drkolnov z 19. století, montánní památka mezinárodního významu. Prohlídka všech expozic trvá 3 hodiny, je možné si však vybrat i jednotlivé výstavnické celky. Mezi největší atrakce patří možnost vstoupit do podzemí a projet důlním vláčkem přes 260 m Prokopskou štolou až k ústí nejhlubší jámy v březohorském rudním revíru – Prokopské jámy z r. 1832 hluboké 1600 m, která zároveň patří k nejhlubším ve střední Evropě.

Dále je možné absolvovat podzemím 330 m dlouhou Vodní štolou Anna z 18. století úsek mezi dolem Anna a Vojtěch. Na odvalu Ševčinské šachty prezentuje muzeum expozici důlní techniky Uranových a Rudných dolů Příbram, používané od 2. poloviny 20. století do současnosti.

Nejnovější atrakcí je prohlídka vodního kola v podzemí dolu Drkolnov z 19. století.

Pro geology (amatéry i profesionály) pořádá muzeum ve svém areálu na odvalu Ševčinské šachty sběr mineralogicko-geologických vzorků (za úplatu).

vodní kolo

muzeum1

muzeum2

muzeum4

 

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec pobočka Hornického muzea Příbram 262 52 Vysoký Chlumec tel.: +420 318 866 103 http://www.vysoky-chlumec.cz/html/muzeum.htm

muzeum6

Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historie města Nový Knín Pobočka Hornického muzea Příbram Mincovna Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 43 262 03 Nový Knín tel.: +420 318 593 015 fax: +420 318 593 014 e-mail: munovyknin@volny.cz http://www.mesta.obce.cz/novy-knin

mincovna

 

Památník Vojna u Příbrami Pobočka Hornického muzea Příbram Kontakt:Hornické muzeum Příbram Nám. H. Kličky 293 261 01 Příbram VI - Březové Hory tel.: +420 318 626 307 fax: +420 318 622 566 e-mail: info@muzeum-pribram.cz http://www.muzeum-pribram.czPočet zobrazení: 19113 | Aktualizováno: 22. 09. 2013