Lyžování v Brdech

0 0 0

Střet běžkařů a VLS upozornil na potřebu destinační společnosti

Když na začátku nového roku začala na Příbramsku pořádná zima, pokryl sníh také území někdejšího vojenského újezdu. Pochopitelně se sem vydalo mnoho běžkařů. Zatímco v minulých letech zde byli „pouze“ tolerováni, tuto zimu – už s vědomím otevření Brd – projevila veřejnost jasný zájem o plnohodnotné využívání brdských lesů.

Když se milovníci Brd vydali na začátku ledna s běžkami na území někdejšího vojenského újezdu, užasli. Kromě nádherné přírody a dostatečně vysoké sněhové pokrývky zde bylo vyštěrkováno mnoho cest vhodných pro běžkování. Část sportovců to považovala za naschvál Vojenských lesů a statků (VLS), které se o Brdy starají z pohledu údržby cest a těžby.

Emoce rozhořčených občanů mohou v dnešním světě putovat velmi rychle. A přesvědčili se o tom také správci brdských lesů. Nejdříve stížnosti občanů na sociálních sítích, následně do věci vstupuje místní samospráva a za pár dní už směřuje dopis ministru obrany Martinu Stropnickému. Několik dní nato se scházejí starosta Příbrami s ředitelem Vojenských lesů a statků, divize Hořovice, Petrem Švadlenou. A toto setkání přineslo běžkařům alespoň částečně to, co chtějí.

Díky podnětu starosty a návrhu tras příbramskými běžkaři přijaly VLS mimořádné opatření, které se týká úpravy lesních komunikací během letošní zimy tak, aby v co největší možné míře vyhověli požadavkům milovníků bílé stopy. Podle ředitele VLS sice není v silách státního podniku připravit běžecké trasy v rozsahu, jak sportovci navrhli ještě pro tuto zimu, ale budou usilovat o plné otevření tras pro příští sezonu.

 

Potřebujeme destinační agenturu
Jindřich Vařeka tuto situaci přivítal. „Jsme na samém počátku. Potíže běžkařů, ale i jiné problémy související s rozvojem turismu v Brdech je třeba řešit efektivně a především koncepčně,“ připomněl starosta. Jeho slova potvrdil ředitel VLS, který vnímá pozitivně iniciativu Příbrami a také snahu o odstranění komplikací. „Pro VLS není problémem svoji činnost zájemcům o zimní sporty v zimních měsících přizpůsobit,“ vysvětlil ředitel s tím, že VLS doposud neměly partnera, který by s uceleným návrhem běžkařských tras v Brdech přišel.

„Pro systémové řešení, schválení a vyznačení běžkařských tras musí tento proces zastřešit nějaký mediátor. Ať už obec, agentura či sdružení, které povede celý proces od návrhu tras, projednání návrhu s vlastníkem, s orgány ochrany přírody až po jejich vyznačení a vlastní údržbu přímo v terénu,“ vysvětlil Petr Švadlena a dodal „Proto děkujeme iniciativě příbramského starosty, který záležitost pro tento rok zastřešil.“ Do budoucna by se podobným problémům měla věnovat, ale především jim předcházet takzvaná Destinační společnost Brdy.

 

Turistické aktivity pod jednou střechou
Důležitost destinační společnosti pro Brdy vychází mimo jiné ze způsobu, jak cestovní ruch podporuje Středočeský kraj. Organizace destinačního managementu jsou minimálně pro období do roku 2020 primárními subjekty pro podporu turistického ruchu. V kraji nyní působí pouze šest organizací destinačního managementu a například v turistické oblasti Střední Čechy – jih (tedy rovněž o oblast Brd) se o koordinaci cestovního ruchu stará organizace Posázaví, o. p. s.

Destinační společnost Brdy by se měla věnovat celému pohoří, a nikoliv jen území bývalého vojenského prostoru. Měla by tvořit svorník pro všechny subjekty, jež mají zájem lokalitu Brd citlivě rozvíjet a vytvořit turistickou destinaci Brdy s jasnou koncepcí, financovanou společnými silami s využitím podpory dotačních titulů. Turistická oblast Brdy by se tak vyčlenila ze současné organizace Posázaví, a díky nové společnosti získala adekvátní pozornost samospráv, spolků a organizací přímo v okolí.

 

Kontrolovaný rozvoj
V této souvislosti příbramský starosta zmínil základní dokument vznikající Destinační společnosti Brdy, kterým je takzvaný Interpretační plán, jenž vytvořily VLS a Agentura přírody a krajiny při Ministerstvu životního prostředí ČR (podrobnosti najdete v Kahanu 1/2017). Ten je prvotním dokumentem, o který je třeba se opírat. „Až Destinační společnost Brdy vznikne, okolní obce budou moci koordinovaně projevovat svoji vůli. Na základě již vypracovaného Interpretačního plánu vznikne nový společný plán rozvoje turismu v Brdech, který je třeba vybojovat a na který bude možno čerpat prostředky z kraje a Ministerstva pro místní rozvoj,“ vysvětlil starosta.

Příbram vítá jakoukoliv iniciativu vedoucí k rozvoji brdské turistické destinace. „Nejen běžkaři, turisté či cyklisté, ale všichni ti, kteří Brdy využívají, pokud vstoupí do vznikající destinační společnosti formou sdružení či spolku, jsou vítáni,“ uvedl starosta. Jestliže se podaří zainteresovat značnou část organizací a spolků se zájmem o Brdy, existuje velká šance, že už napřesrok nebudou běžkaři na oblíbených trasách odírat skluznice o štěrk.

 

Stanislav D. Břeň

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 5382 | Aktualizováno: 08. 02. 2017