Vánoce na sněhu v Brdech

0 0 0

Když popisuji tento výlet, poletuje venku sníh, který dnes leží i v Příbrami, a v Brdech od nějakých 700 m je to s opatrností i na starší běžky. Loni jsme koncem listopadu nad Drahlínem dobývali ze sněhu hříbky. Ale o Vánocích přichází pravidelně obleva a obávám se, že ani letos tomu nebude jinak. Pro ty, kteří si ty Vánoce budou chtít užít i v zasněžené přírodě a budou chtít přitom zůstat poblíž domova, je tento výlet.

Dokud KČT nevyznačí cestu na Tok, nemohu Vás tam pozvat, ačkoli tam i bez značení vyrážejí stovky turistů. Pozvu Vás proto také částečně po neznačených cestách do CHKO, ale tam, kde už prý munice nečíhá a vstup je bez omezení. Na Borské sedlo, krásnou luční enklávu Bor, na vrch Brdce s pěkným výhledem a na Skelnou Huť.

 

Bod číslo Název  GPS souřadnice  Poznámka 
1 Orlov, 650 m 49.6872556N, 13.9463847E TB č.18; 0 km 
2 Rozcestí nad Slaninou, 743 m 49.6873389N, 13.9331131E  1 km
3 Obecnické sedlo-Rovina,719 m 49.6844375N, 13.9173739E  TB č.17;2,4km
Rozcestí Buršovská/Káňská,
768 m 
49.6902542N, 13.9005939E  3,8 km

Rozcestí Káňská/Čihadelská,
799 m

49.6893864N, 13.8840503E 5,1 km
Na Třetí (Čihadelská/Obecnická),
736 m 
49.6825839N, 13.8880842E 6,3 km 
Rozcestí Obecnická/Bahenská,
775 m 
49.6842014N, 13.8718300E  7,3 km 
Borské sedlo, 790 m  49.6850206N, 13.8630003E  7,9 km 
Bor, 750 m  49.6883939N, 13.8528400E  TB č.20; 8,8 km 
10 Rozcestí u Vojáka, 813 m  49.6714272N, 13.8500719E  10,9 km 
11 Rozcestí Jeřábecká/Brdecká,
822 m 
49.6752181N, 13.8598136E  11,7 km 
12 Rozcestí Brdecká/Havelská,
766 m 
49.6693094N, 13.8629572E  12,5 km 
13  Skelná Huť, 715 m  49.6701150N, 13.8791578E  TB č.16; 14 km 
14  Rozcestí Perkanská/Bahenská,
725 m 
49.6739683N, 13.8841253E  14,3 km 
15  Rozcestí U Pilské studánky (Perkanská/Obecnická),
699 m 
49.6811192N, 13.9004867E  15,9 km 
16  Rozcestí nad Pilskou, 690 m  49.6817022N, 13.9103786E  16,7 km 
17 Pila, rozcestí Slaninská/Prokopská,
663m 
49.6777383N, 13.9148419E  17,2 km 
18 Hájovna U Prokopa, 620 m  49.6699831N, 13.9213006E  18,2 km 
19 Bohutín, koupaliště, 579 m  49.6618028N, 13.9326625E  19,5 km 
20 Bohutín, rest.Plzeňka, 556 m  49.6565350N, 13.9404517E  20,3 km 
21 Bohutín, náves, autobus, 553 m  49.6561772N, 13.9467925E  20,8 km 
22 Hájovna U Slaniny, 651 m  49.6779258N, 13.9343683E  18,7 km 
23 Kozičín, úpravna vody, 612 m  49.6755514N, 13.9459664E  19,6 km 
24 Brdce, vrchol, 839 m  49.6738572N, 13.8630431E   


TB = Traumabod (a jeho číslo)

Bude-li o Vánocích počasí podobné tomu z několika minulých let, je mnohem větší šance se se sněhem v tomto čase potkat až ve výškách nad 750 m – a proto volím tuto trasu. Nejprudší stoupání nás čeká hned na začátku z parkoviště v Orlově (650 m;  bod č. 1) k rozcestí na modré značce (Nad Slaninou - 743 m; bod č. 2). My však budeme pokračovat po Třemošenské cestě přes Ohrádku a kolem Malé Ohrádky do Obecnického sedla (bod č. 3; 719 m; zde umístěný traumabod č. 17 se nazývá Rovina).

Překročíme silnici od Obecnice a budeme pokračovat po Buršovské cestě mírně vzhůru až na rozcestí s lesní cestou Káňskou (bod č. 4; 768 m). Tady už možná na nějaký sníh narazíme. Uhneme na Káňskou cestu a přes návrší Na Káni (793 m) brzy dojdeme k rozcestí (bod č. 5) s Čihadelskou lesní cestou. Po ní sestoupíme k Obecnické cestě (Na Třetí, bod č. 6). Budeme mít za sebou 6 km a komu by to stačilo, může po Obecnické cestě sestoupit až k bodu č.16 (rozc. Nad Pilskou) a pokračovat do Bohutína, Kozičína nebo zpět do Orlova.

My ovšem uhneme vpravo vzhůru a kolem studánky Nad Perkanskou brzy dorazíme k rozcestí s lesní cestou Bahenskou (bod č. 7). (Tady mají opět šanci zkracovači – po Bahenské cestě mohou dojít na rozc. na Perkanské cestě (bod č. 14) a od něj pokračovat po zbytku navržené cesty.) Naše trasa však ještě dál stoupá až do Borského sedla (790 m; bod č. 8) na hlavním hřebeni Brd. Také tady si to můžeme zkrátit – uhneme na Jeřábeckou cestu (vlevo) a po ní kolem vrchu Brdce (839 m) dojdeme na bod č. 11 (rozcestí Jeřábecká/Brdecká) a od něj po zbytku navržené trasy.

Kdo si nechce nechat ujít půvabnou enklávu Bor, kde stávala výstavná arcibiskupská myslivna a odkud jsou moc hezké výhledy do Třítrubeckého údolí, bude pokračovat ještě 800 m klesáním na toto místo (traumabod č. 20; 750 m; náš bod č. 9). Máme za sebou 9 km a začneme točit pozvolna zpět na Příbram. Uhneme vlevo na Borskou lesní cestu a severozápadním úbočím Brdců dorazíme na rozcestí s Jeřábeckou cestou (bod č. 10) zvané U Vojáka (813 m). Jsme již za polovinou trasy a po Jeřábecké cestě uhneme ještě 830 m vlevo na rozcestí s Brdeckou lesní cestou (bod. č. 11). Kdo se nechce nechat připravit o pěkné výhledy z hory Brdce (839 m), která je také nejvyšším místem, kam můžeme na naší cestě vystoupit, těch cca 270 m celkem pohodlnou stezkou rozvolněným lesem k vrcholu podstoupí. Vrátit se je třeba stejnou cestou. (Brdce byly také jedním z kandidátů na vybudování amerického radaru).

Další cesta pokračuje klesáním po Brdecké lesní cestě na křižovatku, odkud zprava přichází lesní cesta Havelská (bod č. 12). My však uhneme opět vlevo a brzy po pohodlné cestě dorazíme na další krásné místo, luční enklávu Skelná Huť (715 m, bod č. 13, traumabod č. 16). Kromě zajímavých výhledů do kraje tu najdeme také studánku, mohutnou douglasku u stodoly – zbytku někdejší myslivny. Stávala tu opravdu v 19. století sklárna, dnes tu lesáci provozují přezimovací obůrku pro jelení zvěř. Je tu křižovatka s Perkanskou lesní cestou – po ní lze sestoupit do Lázu.

Už od křižovatky s Havelskou cestou nás provází modrá turistická značka – a po ní vyrazíme po Perkanské cestě dál ze Skelné Hutě. Jen velmi mírným stoupáním dojdeme k rozcestí s Bahenskou cestou (bod č.14). Odtud nejprve po rovině a pak klesáním sejdeme k Pilskému potoku nad nádrží a od něj vystoupíme k rozcestí U Pilské studánky (bod č.15) s Obecnickou cestou. Studánku bychom našli jen 60 m po cestě vlevo. Je velmi pěkná, dohlíží na ni ČHMÚ a vodu z ní lze jen doporučit.

My spolu s modrou značkou uhneme tentokrát vpravo a po Obecnické cestě budeme dál mírně klesat nad Pilskou nádrž k rozcestí Nad Pilskou (bod č. 16). Dál se budeme držet modré značky, uhneme zase vpravo a kolem hráze Pilské nádrže (POZOR! Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně) dojdeme na rozcestí Pila (bod č. 17). To už jsme na Slaninské cestě. Naše trasa z ní uhýbá po zelené značce a Prokopské cestě do Bohutína, ale kdo chce, může po Slaninské cestě pokračovat dál 1,5 km k hájovně U Slaniny s obůrkou pro jeleny a od ní sestoupit do Kozičína, nebo po pohodlné cestě dojít (1,3 km) zpět do Orlova.

Naše trasa pokračuje po Prokopské cestě (a zelené značce) kolem pomníčku, kde stávala jedna z prvních stříbrných hutí, k hájovně U Prokopa (bod č. 18) s oborou s jeleny, někdy i s divočáky. Tady opustíme CHKO Brdy a dále lesem klesneme k bohutínskému koupališti (bod č. 19) a pak ještě 700 m k restauraci Plzeňka (bod č. 20). Tady se v příjemném prostředí můžeme zaslouženě občerstvit. Čeká nás už jen pouhých 600 m na bohutínskou náves (bod č. 21), kde staví autobusy z Rožmitálu do Příbrami. A tady jsme v cíli.

Zkrácené trasy (z bodu č. 6) měří 11,8 km do Bohutína, 10,6 km do Kozičína nebo 11 km do Orlova.

Zkrácené trasy (z bodu č. 7) měří 15,6 km do Bohutína, 14,4 km do Kozičína nebo 14,8 do Orlova.

Zkrácené trasy (z bodu č. 8) měří 18,2 km do Bohutína, 17 km do Kozičína a 17,4 km do Orlova.

Trasa od rozcestí Pila (bod č. 17) do Kozičína měří 19,6 km, do Orlova pak 20 km.

A ještě poznámka k dopravě: Také o svátcích vás z Bohutína dopraví autobus do Příbrami – v 15.53 h, v 17.35 h a v 18.26 h z bohutínské návsi. Ti, kdo by však chtěli využít MHD Příbram, mají smůlu – mezi svátky je ani do Orlova, ani do Kozičína (a zpět) žádný autobus neodveze. Prostě nejezdí. Turisté, pomozte si sami.

Pavel Čámský

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 4275 | Aktualizováno: 13. 12. 2016