Výsledky kvízu - Po stopách slavnosti Korunovace na Svaté Hoře

0 0 0

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

 

1. Najdete na náměstí T. G. Masaryka hornické symboly?

Ano,

 • na lampách veřejného osvětlení před vstupem do budovy bývalého Báňského ředitelství (náměstí T. G. Masaryka 121). Původní litinové sloupy veřejného osvětlení byly vyrobeny v komárovských železárnách. Jeden ze sloupů byl v roce 1961 poškozen nákladním autem. Místo opravy byl odstraněn i druhý sloup. Ten se podařilo zachránit a po roce 1990 vztyčit na dole Marie. Při rekonstrukci náměstí v roce 2012 se před Báňské ředitelství umístily repliky historického osvětlení.
 • na nároží příbramské radnice, kde se křižují Hailova a Tyršova ulice, je od roku 1932 pískovcový znak města. Podle návrhu Karla Hojdena ho zhotovil Václav Šára. Stojí na něm dva havíři ve slavnostním kroji, dole mezi nimi pak dva permoníci.
 • sgrafita na téma života horníků vytvořená podle kreseb Mikoláše Alše najdete na budově bývalého soudu (náměstí T. G. Masaryka 1).

 

2. Který panovník z královského rodu Přemyslovců má na náměstí sochu? S jakými předměty bývá tento panovník vyobrazován?

 • Kníže svatý Václav
 • Panovník bývá vyobrazován s knížecí čapkou, knížecí korunou, křížem, přilbicí, zbrojí, mečem, kopím, štítem, erbem s černou orlicí nebo vinnou révou.

 

3. Najděte mezi znaky na obrázku č. 5 znak Příbrami. Co symbolizuje podzemí? Najděte horníka a kovotepce.

 • Znak Příbrami najdete na pravé straně obrázku u prostředního sloupu vpravo dole.
 • Podzemí symbolizuje život na Zemi včetně hornictví v Příbrami.
 • Horník těží stříbro, ze kterého kovotepec vyrábí korunovační klenoty pro Pannu Marii Svatohorskou. 

 

4. Proč je datum Korunovace pohyblivé?

 • Termín slavnosti Korunovace se odvíjí od data Velikonoc, které patří k pohyblivým svátkům (Velikonoční neděle připadá na první neděli po prvním jarním úplňku).

 

5. Na prostranství před Svatou Horou můžete vidět sošku Panny Marie s gotickou a barokní korunkou. Na kterých místech?

 • Na svatohorském mariánském sloupu je soška Panny Marie Svatohorské s gotickou korunkou. Sloup je totiž z roku 1661 a je z umělecké dílny slavného sochaře a řezbáře Jana Jiřího Bendla.
 • Na portálu Pražské brány je soška Panny Marie Svatohorské s barokní korunkou, která tam byla umístěna až po roce 1732.

 

Úspěšní „poutníci“ si mohou vyzvednout drobnou odměnu v prodejně na Svaté Hoře (pondělí-sobota 10.00-16.00).

 Počet zobrazení: 306 | Aktualizováno: 22. 05. 2023