Okresní hospodářská komora v Příbrami

0 0 0

Okresní hospodářská komora Příbram
Zámeček - Ernestinum
Tyršova 106
261 01 Příbram I

tel.: 318 627 784, fax 318 627 785
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz
http://www.ohkpb.cz

Okresní hospodářská komora v Příbrami byla založena na základě zákona č. 301/1992 Sb. usnesením ustavujícího shromáždění delegátů dne 17. 2. 1993.
Činnost hospodářské komory je obecně zaměřena na vytváření a zlepšování podmínek pro podnikatele. Hlavní náplní komory je poskytování informačního servisu podnikatelským subjektům, vedení evidence členů komory, organizování vzdělávací činnosti, vystavování karnetů ATA a certifikátů o původu zboží a další služby, které najdete na http://www.ohkpb.cz
Jsme připraveni vyjít i Vašim požadavkům vstříc tak, abyste byli spokojeni. I Vy se můžete podílet na svém podnikatelském prostředí!

 

Informační místo pro podnikatele
V rámci celé HK ČR vznikl projekt „Informační místo pro podnikatele“ dále jen InMP, do kterého se zapojila i OHK Příbram. Prostřednictvím tohoto projektu poskytuje Regionální místo InMP v Příbrami a jeho expozitury na Dobříši a v Sedlčanech zdarma poradenství (např.: v oblasti podpor malého a středního podnikání, v oblasti legislativy aj.) a také komerční služby, např.: E-aukce, produkty CEBRE aj. Dotazy lze zaslat e-mailem na adresu rmpribram@inmp.cz, nebo si telefonicky domluvit schůzku.
Bližší informace o službách InMP naleznete na http://www.ohkpb.cz.Počet zobrazení: 6122 | Aktualizováno: 22. 09. 2013