Školské rady 2012 - 2014

0 0 0

Od roku 2005 jsou při všech základních školách v Příbrami zřízeny školské rady. Třetinu počtu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb., účinná od 1. ledna 2012, v § 167 upravuje podmínky členství pedagogických pracovníků ve školské radě, v § 168 jí ale nově přidává dvě významné kompetence:

(1) Školská rada:

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace)

Dnem 01.01.2012 začalo nové funkční období, které potrvá do 31.12.2014. Ve školách proběhly volby nových členů z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků, usnesením Rady města Příbram č. 964/2011 byli jmenováni do školských rad noví zástupci zřizovatele:

 

Škola

Počet členů

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem

ZŠ pod Svatou Horou

9

Ing. B. Kortus, J. Vildová, T. Vašíček

ZŠ Březové Hory

9

J. Kaiserová, Mgr. Číhalová, V. Černý

ZŠ Jiráskovy sady

6

Mgr. J. Potůčková, Mgr. V. Chvál

ZŠ 28. října

6

St. Růžička, Ing. V. Žůček

ZŠ Školní

6

V. Černý, M. Dzamková

ZŠ Bratří Čapků**

6

MUDr. I. Šedivý, J. Kaiserová

Waldorfská škola

6

MUDr. I. Šedivý, Ing. J. Molnár

** od 1.3.2014Počet zobrazení: 4579 | Aktualizováno: 29. 09. 2013