Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Zápisové lístky

 

Zápisové lístky, kterými uchazeči potvrzují úmysl stát se žáky příslušného oboru vzdělání na dané střední škole, obdrží žáci základních škol přímo ve „své“ škole. Ostatním uchazečům s místem trvalého bydliště ve Středočeském kraji bude zápisový lístek OSOBNĚ vydán Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem školství, mládeže a sportu, a to na základě žádosti o vydání zápisového lístku a ověření totožnosti uchazeče.

Další informace najdete na webových stránkách Středočeského kraje na adrese http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi.

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram není oprávněn zápisové lístky poskytovat a k dispozici je nemá.Počet zobrazení: 2588 | Aktualizováno: 26. 01. 2017