Zápisové lístky

0 0 0

 

Zápisové lístky, kterými uchazeči potvrzují úmysl stát se žáky příslušného oboru vzdělání na dané střední škole, obdrží žáci základních škol přímo ve „své“ škole. Ostatním uchazečům s místem trvalého bydliště ve Středočeském kraji bude zápisový lístek OSOBNĚ vydán Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem školství, mládeže a sportu, a to na základě žádosti o vydání zápisového lístku a ověření totožnosti uchazeče.

Další informace najdete na webových stránkách Středočeského kraje na adrese http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi.

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram není oprávněn zápisové lístky poskytovat a k dispozici je nemá.Počet zobrazení: 4683 | Aktualizováno: 26. 01. 2017