Přírodní park Hřebeny

0 0 0

Rada Středočeského kraje dne 14. září 2009 schválila vyhlášení přírodní parku Hřebeny. Park byl vyhlášen 11. listopadu 2009 ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

Důvodem je zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny, zejména s lesními komplexy s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými estetickými hodnotami a řadou kulturně historických památek.

Přírodní park Hřebeny
 
 
Přírodní park zasahuje na území ORP Příbram na katastrálních územích Běřín, Buková u Příbramě, Čenkov u Příbramě, Hluboš, Jince, Pičín a Rejkovice.
 
Přírodní park Hřebeny
 
 
 
Více v dokumentech:
 
Nařízení Středočeského kraje č. 4/2009 o zřízení přírodního parku Hřebeny
 


Počet zobrazení: 6661 | Aktualizováno: 24. 12. 2009