Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Přírodní park Hřebeny

Rada Středočeského kraje dne 14. září 2009 schválila vyhlášení přírodní parku Hřebeny. Park byl vyhlášen 11. listopadu 2009 ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

Důvodem je zachování krajinného rázu zalesněné pahorkatiny, zejména s lesními komplexy s částmi přírodě blízkých bučin a smíšeného lesa s rozptýlenými věkovitými stromy na charakteristickém geologickém podloží, s významnými estetickými hodnotami a řadou kulturně historických památek.

Přírodní park zasahuje na území ORP Příbram na katastrálních územích Běřín, Buková u Příbramě, Čenkov u Příbramě, Hluboš, Jince, Pičín a Rejkovice.
Více v dokumentech:
Nařízení Středočeského kraje č. 4/2009 o zřízení přírodního parku Hřebeny


Počet zobrazení: 4080 | Aktualizováno: 24. 12. 2009