Zvláště chráněná území

0 0 0

Ve správním území MěÚ Příbram jako
obecního úřadu obce s rozšířenou působností se nachází:

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

  • Getsemanka I, II

Jde o dvě plochy na území k. ú. Hutě pod řemšínem a k. ú. Věšín. Rozloha činí 15,40 ha a 12,36 ha. Pro rezervaci jsou charakteristické původní horské brdské lesy (buk, klen, mléč, jilm, jasan, řídce jedle) uprostřed jehličnatých monokultur.

  • Kuchyňka

Prudký suťový svah vrcholu Kuchyňka (635,6 m) v k. ú. Pičín. Rozloha činí 21,18 ha. Důvodem vyhlášení byl typický přirozený lesní ekosystém suťových srázů s bohatou flórou a faunou.

  • Na skalách

Typický soubor ekosystémů starého, místy rozvolněného smíšeného lesa na skalnatém buližníkovém hřebeni. Rozkládá se v k. ú. Věšín, rozloha činí 23,31 ha.

Přírodní památky

Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů.

  • Hřebenec

Výrazný vrchol a navazující kamenné moře v k. ú. Hutě pod Třemšínem a Roželov. Rozloha území je 9,76 ha. Chráněné území je vypreparovaný skalní výchoz tvořící význačný geomorfologický prvek s porostem reliktního boru.

  • Na horách

Přírodní památka se rozléhá v k. ú. Křešín, celková výměra činí 4,76 ha. Jde o významnou, rozsáhlou a bohatou lokalitu koniklece lučního , vstavače obecného,
jalovce obecného.

  • Třemešný vrch

Zachovalý svahový les s bohatým podrostem a drobnou faunou. Motivem vyhlášení bylo naleziště lýkovce jedovatého. Rozkládá se v k. ú. Voltuš, celková výměra
je 2,07 ha.

  • Vinice

Cenný stratigrafický profil s bohatými nálezy kambrické fauny, především trilobitů. Rozkládá se v k. ú. Běřín, výměra činí 43,18 ha.

Zpracoval: Ing. Petr Walenka, MěÚ Příbram OŽP, 2008Počet zobrazení: 5362 | Aktualizováno: 24. 12. 2009