Arnoštovy sady

0 0 0

park Arnoštovy sady

V okolí záměčku Ernestinum se nachází Arnoštovy sady. Vznikly v letech 1846-47 po zasypání hradních příkopů.

V šedesátých letech devatenáctého století byly rozšířeny o Hukovsko-Alemannovskou zahradu před domem č.p. 105. Oficiálně byly pojmenovány 25. srpna 1932 po prvním pražském arcibiskupu Arnoštovi z Pardubic, který přestavěl ve 14. století zdejší dřevěnou tvrz na kamenný zámeček.

Nejstarší stromy tedy pochází z poloviny devatenáctého století. Lípy podél cest jsou mladší, byly vysazeny kolem roku 1900. Kromě lip zde svými korunami ševelí javory, duby a buky.

U západní hradby zámečku vyrůstá místní kuriozita - v rámci svého druhu neobvykle velký řešetlák počistivý.

V parku je umístěn památník obětem první světové války, který byl zakomponován architektem J. Kotěrou mezi dvě prastaré lípy v roce 1917.

V průběhu let 2012-2013 došlo ke kompletnímu ošetření všech dřevin v parku, k výsadbě nových stromů, keřů a trvalek.

Mapa zde...

Text: Ing. Petr Bílek, 2009

 
Prameny:
Bezděka, J.,V.: Ulicemi staré Příbramě-místopis historie názvy, Vlastivědný sborník Podbrdska 2/1968, str. 59-81
Fryš, J. a Podlaha, J.: Příbram, přítomná minulost, Vydáno nákladem vlastním v Příbrami, 2004


Počet zobrazení: 8270 | Aktualizováno: 09. 04. 2014