Čertův pahorek

0 0 0

Čertův pahorekNa temeni kopce u Školní ulice se vypíná modřínový les s borovicemi a smrky. Na travnaté východní straně se nachází nové dětské hřiště oddělené od silnice hradbou košatých borovic.

Kdysi to býval osamocený lesík na neplodném skalnatém vršku, čnící nad širými poli. Od padesátých let dvacátého století jej postupně začala obklopovat městská zástavba.

V císařských katastrálních mapách z roku 1839 je nazýván prostě – Pahorek. Proč a kým byl nazván čertovým, když stejné jméno nese, svatohorskou legendou opředený, vrch nad Masokombinátem Příbram, zůstává prozatím záhadou.
 

Čertův pahorek

Mapa zde...
 
 
 
 
 
Text a foto: Ing. Petr Bílek, 2009
 
Prameny:
Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska, 1836

 Počet zobrazení: 8871 | Aktualizováno: 04. 02. 2014