Hořejší Obora

0 0 0

park Hořejší OboraPůvodně zde býval bažinatý lužní les, který ve středověku pražští biskupové proměnili v panskou honební oboru.

Arcibiskup Arnošt z Pardubic před šesti stoletími nechal přehradit Příbramský potok a založil dodnes existující rybník Hořejší Obora.

Rybník od počátku sloužil k chovu ryb a máčení rozeschlých dřevěných kol formanských vozů. Koupání v něm bylo zakázáno. Byl však také dějištěm prvních příbramských hokejových zápasů v zimě roku 1909 a místní hokejový klub zde využíval led až do roku 1951.

V místech, kde je dnes umístěna busta Antonína Dvořáka, stávala kdysi továrna, která dodávala c.k. uniformy do celého Rakousko-Uherska.

Dvořákovo nábřeží vzniklo úpravou staré severní hráze v roce 1928. Současně zde byly provedeny parkové úpravy v okolí celého rybníka a vysazeny lipky na koruně hráze. Některé stromy u Obory jsou však mnohem starší.

Na konci druhé světové války park posloužil dělostřelectvu sovětské armády jako tábořiště.

V roce 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce rybníka a cest. Na hladině rybníka vznikl ostrůvek pro hnízdění kachen a labutí. Byla vysazena nová třešňová alej podél Březnické silnice, vyměněny některé lipky na hrázi za nové. Z celého nábřeží se stala pěší zóna. V letech 2012-2013 byla provedena revitalizace zeleně na zbývajících plochách parku. Perspektivní stromy ošetřili stromolezci, nebezpečné stromy byly odstraněny a místo nich vysazeny nové stromy a keře . Vznikly tak, např. živé ploty, které park oddělují od silnice a terasa parku byla pohledově propojena s rybníkem.

Návštěvníci mohou posedět na lavičkách, uspořádat nedělní piknik na trávnících s výhledem na vodní hladinu. Děti využívají asfaltové cesty kolem břehů k jízdě na kole a kolečkových bruslích. Na nábřeží se konají pravidelná kulturní představení.
 

Mapa zde...

 

Text a foto: Ing. Petr Bílek, 2009-2013

Prameny:
Bezděka, J.,V.: Ulicemi staré Příbramě-místopis historie názvy, Vlastivědný sborník Podbrdska 2/1968, str. 59-81
Fryš, J. a Podlaha, J.: Příbram, přítomná minulost, Vydáno nákladem vlastním v Příbrami, 2004


Počet zobrazení: 8107 | Aktualizováno: 09. 04. 2014