Jarolímkovy sady

0 0 0

Jarolímkovy sady

V roce 1836 při mapování císařského katastru se zde nacházely pouze vlhké louky v okolí otevřené struhy, která přiváděla vodu do dolu Vojtěch až z Lázského rybníka v Brdech.

Prostor pro parčík vznikl z popudu osvíceného důlního správce Jiljího Jarolímka roku 1886 v souvislosti s vybudováním útulen, polévkárny a lázní pro přespolní havíře. Struha ve spodní části parku byla přitom navždy zakryta.

Park zde byl osázen roku 1896 městským zahradníkem - Františkem Fojtem „vzrostlejšími ušlechtilými stromky a sazenicemi z podnebí drsnějšího.“

Pod korunami lip, javorů a dubů, bylo v roce 2008 městem Příbram vytvořeno nové dětské hřiště s rozmanitými herními prvky.
 
Mapa zde...
 
 
 
Text a foto: Ing. Petr Bílek, 2009
 
Prameny:
Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska, 1836
Valta, K.: Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku, nákladem Zaměstnanců státního báňského ředitelství v Příbrami, 1936


Počet zobrazení: 6046 | Aktualizováno: 04. 02. 2014