Jiráskovy sady

0 0 0

Jiráskovy sadyJiráskovy sady byly zřízeny postupně na Panské louce mezi pivovarem a někdejší střelnicí v letech 1840 až 1841 na popud sekretáře Krajského úřadu Berounského kraje barona Wolfganga Julia von Schönau, který údajně osobně dohlížel na vysázení jírovcové (kaštanové) aleje.

V roce 1921 při příležitosti výročí sedmdesátých narozenin spisovatele Aloise Jiráska získaly sady své jméno. Pravděpodobně tehdy byly vysazeny i lípy podél školních budov. Roku 1938, kdy se schylovalo ke II. světové válce, zde byl umístěn pomník od sochaře Václava Šáry s hlavními postavami Jiráskova románu Filosofská historie . Dnes v parku najdeme i pomník s bustou generálmajora Richarda Tesaříka vytvořený v roce 1976 sochařem Milošem Hruškou.

V roce 2012-2013 zde byly odborně ošetřeny všechny prastaré stromy a na vhodných místech vysazeny nové jírovce, lípy a dub.

Mnohým bývalým maturantům dodnes bílé květy jírovců z Jiráskových sadů připomínají jejich zkoušku dospělosti. A není snad nikdo, kdo by se v září neshýbl pro oblý kaštan, aby jej ohřál v dlani.

Mapa zde...
Text a foto: Ing. Petr Bílek, 2009
Prameny:
Bezděka, J.,V.: Ulicemi staré Příbramě-místopis historie názvy, Vlastivědný sborník Podbrdska 2/1968, str. 59-81
Fryš, J. a Podlaha, J.: Příbram, přítomná minulost, Vydáno nákladem vlastním v Příbrami, 2004Počet zobrazení: 9649 | Aktualizováno: 04. 02. 2014