Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Komenského náměstí

Prostor dnešního náměstí s parčíkem vznikl roku 1904 po zboření tří domků v jižní frontě Dlouhé ulice. Původně byl určen jako důstojné místo na úpatí Svaté Hory pro druhý příbramský kostel. Ke stavbě však nikdy nedošlo a kolem půdorysu kostela vyznačeného lipovými stromy začaly postupně vyrůstat obytné domy.

V roce 2008 zde bylo pod korunami staletých lip vytvořeno nové dětské hřiště.

Mapa zde...

Text a foto: Ing. Petr Bílek, 2009
Prameny:
Bezděka, J.,V.: Ulicemi staré Příbramě-místopis historie názvy, Vlastivědný sborník Podbrdska 2/1968, str. 59-81
Fryš, J. a Podlaha, J.: Příbram, přítomná minulost, Vydáno nákladem vlastním v Příbrami, 2004


Počet zobrazení: 3939 | Aktualizováno: 04. 02. 2014