Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Les Koráb

Zalesněný vrch v okolí kostelíka sv. Prokopa byl již v dávné historii zdrojem dříví pro Březové Hory. Byl také místem, kde se po mnohá staletí konaly hornické pobožnosti a slavnosti. Tato tradice se udržela do dnešních dní a o víkendu nejblíže 4.červenci (svátku sv. Prokopa) ke kostelu přichází průvody hornických spolků ve slavnostních uniformách a jsou zde slouženy mše.

Pojmenování Koráb má několik výkladů. Les mohl svými stromy někomu připomínat velkou loď, nicméně ve staré lesnické mluvě je korábem nazýván i starý vykotlaný strom. Takže název mohl být spíše určen jako pojmenování lesa plného starých vykotlaných stromů.

Les je v některých místech hůře přístupný a mnohde ponechán přirozenému vývoji. Lesní porosty tvoří javory, smrky a také břízy, podle kterých byly Březové Hory pojmenovány. Na návrší po obvodu kostelíka roste již více než sto let stromořadí lip a ještě o něco starší jsou dvě lípy před vstupem, které byl vyhlášeny památnými stromy. Někteří lidé si památné stromy již pojmenovali po hornických a studentských patronkách jmény Kateřina (blíže kostelu) a Barborka.

Mapa zde...
Text a foto: Ing. Petr Bílek, 2009
Prameny:
Fryš, J. a Podlaha, J.: Příbram, přítomná minulost, Vydáno nákladem vlastním v Příbrami, 2004
Valta, K.: Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku, nákladem Zaměstnanců státního báňského ředitelství v Příbrami, 1936
Doležal, D.: Příbramská jména (14), Kahan Zpravodaj MěÚ Příbram, červenec 2004Počet zobrazení: 3956 | Aktualizováno: 24. 12. 2009