Lesopark Litavka

0 0 0

situace Lesopark Litavka

Lesopark Litavka je v Příbrami již léta obecně známý pod zkráceným názvem „Lesopark“. Nachází se na jihozápadním okraji města Příbram v údolí říčky Litavky.

Občané města často a rádi využívají tuto oblast k rekreaci v přírodě. Výchozím místem je jim parkoviště u fotbalového stadionu FK Příbram a nebo osada s názvem Vysoká Pec u Vysokopeckého rybníka.

Centrem lesoparku prochází hlavní mlatová cesta, ze které vybíhá síť pěšin do lesních zákoutí, k nivním lukám, říčce, i rybníčkům skrytým mezi stromy.

Při procházkách zde můžete obdivovat květy vzácných upolínů nebo kostaců. Nad říčkou jako modrý smaragd občas zableskne peří ledňáčka. Pozorné oko pozná i místa, kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda, a i mnohé další. Součástí areálu je i registrovaný významný krajinný prvek „Lado u Lazeckého mlýna“.

Jedná se o zákoutí zajímavé z hlediska přírodovědného i historického. Město Příbram proto ve spolupráci s občanským sdružením Ochrana fauny, za vydatné spolupráce Hornického muzea Příbram shromáždilo zajímavé údaje z historie i současnosti lesoparku a předkládá veřejnosti virtuální naučnou stezku,
jako návnadu k objevování tajemství tohoto jedinečného místa.

 

Text: Ing. Petr Bílek, 2010Počet zobrazení: 11542 | Aktualizováno: 04. 02. 2014