Střelovna

0 0 0

park StřelovnaPark byl na ploše 2,25 ha vysazen z popudu barona Wolfganga Julia von Schönau v letech 1840-41 na polích kolem střelnice (zvané Střelovna) městské střelecké společnosti. Střelnice zde stála od roku 1837 do 50. let 20. století.

V centrální části parku dodnes stojí budova původně sloužící jako městské lázně. Stejně tak zde dodnes stojí i dřevěný pavilon, který byl před budovu lázní umístěn jako památka na živnostenskou výstavu z roku 1884. V něm se o nedělích ještě počátkem dvacátého století pořádaly koncerty, které zpříjemňovaly příbramanům korzování parkem.

K procházkám lze využít spleť chodníčků vinoucích se mezi více než třemi stovkami exemplářů staletými stromů. Nejvíce je zde dubů a jírovců.

V roce 2014 došlo ke komplexnímu ošetření stromů a výsadbě nových stromů a keřů.

Dětem slouží hřiště s herními prvky.

Mapa zde...

 
Text a foto: Ing. Petr Bílek, 2009-2014
 
Prameny:
Bezděka, J.,V.: Ulicemi staré Příbramě-místopis historie názvy, Vlastivědný sborník Podbrdska 2/1968, str. 59-81
Fryš, J. a Podlaha, J.: Příbram, přítomná minulost, Vydáno nákladem vlastním v Příbrami, 2004


Počet zobrazení: 9130 | Aktualizováno: 09. 04. 2014