Pasport zeleně a inventarizace dřevin

0 0 0

 

V roce 2020 byl společností SAFE TREES, s. r. o., Brno zpracován PASPORT ZELENĚ A INVENTARIZACE DŘEVIN města Příbram.

 

Dokument vznikl jako podkladový materiál strategického dokumentu Chytrá Příbram 2030.

Obsahem Pasportu zeleně je hodnocení (analýza, kategorizace) a evidence jednotlivých vegetačních prvků, tvořících prvky a plochy městské zeleně v řešeném území. V rámci Inventarizace dřevin byl dendrologicky zhodnocen kvalitativního stav jednotlivých stromů (popřípadě porostů) v řešeném území. Následně byly navrženy konkrétní ošetření a potřebné zásahy s ohledem na provozní bezpečnost v okolí stromů, kvalitativní stav jednotlivých stromů, jejich další perspektivu a význam. 

Pasport zeleně

Inventarizace dřevin

Mapová část

 Počet zobrazení: 2351 | Aktualizováno: 16. 12. 2020