Revitalizace zeleně ve městě Příbram

0 0 0
Revitalizace dřevin v Příbrami - 5. etapa
Popis revitalizace:
Projekt řešil ošetření, kácení a výsadbu dřevin v zastavěném území města. Celkem bylo ošetřeno 374 ks stromů a 838 m skupin keřů, pokáceno 68 ks stromů a vysazeno 44 ks stromů, a to na ploše 1,8 ha.
 
5. etapa proběhla v těchto lokalitách: Mariánská ul., Primáře Václava Trnky, K Zátiší, Komenského nám., Jarolímkovy sady, Na Stezce a K Mýtu, 28. října, Třída Osvobození, Politických vězňů, Edvarda Beneše, Obránců míru.
 
Realizační firma: KHL - EKO, a. s. JIrkov
Technický a biologický dozor investora: SAFE TREES s. r. o. Brno
Realizace proběhla: 2. polovina 2021
Autor projektové dokumentace: SAFE TREES s. r. o. Brno, 2019
 
Daniela Wagnerová, DiS., únor 2022
 
 
Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 4. etapa
Popis revitalizace:
 
Park StřelovnaCílem projektu byla revitalizace a regenerace veřejné sídelní zeleně ve městě Příbram, přínosem bude zkvalitnění životního a obytného prostředí, zvýšení estetických hodnot města a zajištění provozní bezpečnosti vzrostlých stromů.

Předmětem akce je ošetření dřevin v níže uvedených lokalitách, výsadba nových stromů, keřů a půdopokryvných dřevin. 

 
Celkem bylo ošetřeno 324 dřevin na ploše 3 ha. Pokáceno 75 stromů. Vysazeno 44 stromů, 469 keřů a 309 m2 půdopokryvných dřevin.

Revitalizace zeleně byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
Revitalizace zeleně ve městě Příbram - 4. etapa proběhla v těchto lokalitách:
Park Střelovna, Park Zátiší, Ulice Nad Kaňkou.
 
Realizační firma: GREEN PROJECT s.r.o.
Technický dozor investora: SAFE TREES, s. r. o.
Zahájení prací: prosinec 2013
Ukončení prací: září 2014
Autorem projektové dokumentace je Ing. Kateřina Nehybová, Dis., SAFE TREES, s. r. o.
 
Mgr. Běla Komancová, říjen 2013
 
 
Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 2. a 3. etapa
Popis revitalizace:
Okolí Zámečku - Ernestinum
Cílem projektu je revitalizace a regenerace veřejné sídelní zeleně ve městě Příbram, jejímž přínosem bude zkvalitnění životního a obytného prostředí, zvýšení estetických hodnot města a zajištění provozní bezpečnosti vzrostlých stromů.

Předmětem akce bylo ošetření dřevin v níže uvedených lokalitách, výsadba nových stromů, keřů a trvalek. Bohužel bylo nutné i pokácení některých dřevin.

Celkem bylo ošetřeno téměř 700 stromů na ploše 10,4 ha. Z toho bylo zregenerováno 1,4 km stromořadí. Pokáceno muselo být 213 stromů. Vysazeno bylo téměř 2.400 ks dřevin.
Revitalizace zeleně byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
Revitalizace zeleně ve městě Příbram probíhala v těchto lokalitách:
A. Příbramský potok: Od Flusárny k Novému rybníku
B. Příbramský potok: Podskalí, Dolejší Obora
C. Svatohorská alej
D. Okolí rybníka Hořejší Obora
E. Milínská ul.
F. Okolí Zámečku-Ernestinum
G. Jiráskovy sady
 
Realizační firma: H-REKULTIVACE, a.s.
Technický dozor investora: Ing. Josef Souček
Zahájení prací: únor 2012
Ukončení prací: 2013
 
Autoři projektových dokumentací:
Ing. Josef Souček – zahradní architekt, projekční činnost, dendrologické posudky, vysokoškolský pedagog
Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., SAFE TREES, s.r.o. – projekční a inženýrská činnost v oblasti aboristiky a zahradní architektury, znalec v oboru ochrany přírody se specializací hodnocení a ošetření stromů, diagnostiky a provozní bezpečnosti stromů, dendrologické posudky, vysokoškolský pedagog
Ing. Petr Walenka a Ing. Petr Bílek, 2012

 

Revitalizace zeleně ve městě Příbram – 1. etapa
Popis revitalizace:
 
Stromolezec při ošetření
Cílem projektu je revitalizace a regenerace veřejné sídelní zeleně ve městě Příbram, jejímž přínosem bude zkvalitnění životního a obytného prostředí, zvýšení estetických hodnot města a zajištění provozní bezpečnosti vzrostlých stromů.
 
Předmětem akce bylo ošetření dřevin v níže uvedených lokalitách a výsadba nových stromů a keřů. Bohužel bylo nutné i pokácení některých dřevin.
 
Celkem bylo ošetřeno 467 stromů na ploše 5,339 ha. Z toho bylo zregenerováno 1,2 km stromořadí. Vysazeno bylo téměř 770 ks dřevin.
Revitalizace zeleně byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
 
Revitalizace zeleně ve městě Příbram probíhala v těchto lokalitách:
Příbramský hřbitov, Balbínova ulice, Žižkova ulice
 
Realizační firma: Gabriel s.r.o.
Technický dozor investora: SAFE TREES, s.r.o.
Zahájení prací: 2011
Ukončení prací: 2012
Autoři projektových dokumentací: SAFE TREES, s.r.o.

Ing. Petr Bílek, 2012Počet zobrazení: 7851 | Aktualizováno: 11. 02. 2022