Změna č. 1 Územního plánu Příbram

0 0 0

 

Změnu č. 1 Územního plánu Příbram, jejímž projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka , ČKA 00 256, vydalo Zastupitelstvo města Příbram dne 13.09.2021.

Změna č. 1 ÚP Příbram je účinná ke dni 01.10.2021.

Doklady o pořízení Změny č. 1 ÚP Příbram jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna č. 1 ÚP Příbram je zveřejněna níže:
Změna č. 1 ÚP PříbramPočet zobrazení: 4554 | Aktualizováno: 21. 10. 2019