DPS Hradební: rada města schválila zachování současného režimu

 

Dům se 72 byty v Hradební ulici, který nesplňuje podmínky protipožární normy bezpečnosti a který je navíc již od roku 1982 užíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, zůstane zachován v režimu domu s pečovatelskou službou. Rozhodla o tom rada města na svém včerejším jednání. Město proto přistoupí k rekonstrukci celého objektu podle projektové dokumentace, která bude vycházet z požadavků HZS na dodržování protipožárních předpisů platných pro zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou.

Prvotní propočet nákladů stavebních úprav tak, aby byla budova rekolaudována a aby odpovídala normám požární bezpečnosti, je zhruba 6 milionů 300 tisíc korun vč. DPH. „V této etapě oprav by mělo být vybudováno nové únikové schodiště a evakuační výtah, upraveny vstupní dveře a okna do bytů a měla by být také vybudována elektrická požární signalizace,“ uvedla místostarostka města Příbram Alena Ženíšková s doplněním, že co se týče vyčíslených nákladů, prozatím se jedná o předběžné posouzení a nemusí zahrnovat všechny nutné úpravy objektu, které vyplynou v průběhu zpracování projektové dokumentace a jednání s orgány státní správy.

Rada města projednávala i druhou etapu rekonstrukce budovy. „Kromě postupné rekonstrukce jednotlivých bytů se jedná o stavební úpravy z hlediska technického a morálního stavu objektu, kdy by později v dalších letech mělo dojít k opravě a zateplení střechy, opravě podlah lodžií a pavlačí, zakrytí otevřených pavlačí východní fasády, výměně oken a balkonových dveří, zateplení obvodového pláště a výměna elektroinstalace společných prostor.“  Tato druhá etapa je podle místostarostky předběžně vyčíslena zhruba na částku 15 milionů korun vč. DPH.

 

Dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici 
To, že dům s pečovatelskou službou v Hradební ulici nesplňuje požárně bezpečnostní normy, vyplynulo ze souhrnné zprávy z kontrol Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Z celkového šetření vyplynulo, že dům, ve kterém je 72 bytových jednotek, zkolaudovaný v roce 1965, byl od roku 1982 z rozhodnutí tehdejší rady města, která jej vyčlenila jako dům s pečovatelskou službou, provozován v rozporu s kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu. Již v té době nebyly splněny příslušné podmínky pro provozování zdravotnického zařízení.

Podrobné informace zde 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

  

 Počet zobrazení: 2121 | Aktualizováno: 21. 11. 2017