Modernizace příbramského aquaparku

Před prázdninami schválilo příbramské zastupitelstvo záměr rekonstruovat aquapark. Současně s tím vedení města vyzvalo občany ke spolupráci na řešení jeho budoucí podoby formou dotazníkového šetření, ve kterém bylo odevzdáno více než 1600 anketních lístků. Předkládáme veřejnosti pracovní studii rekonstrukce zpracovatele Ing. Jaroslava Macka, tak jak jím byla za účasti vedení města představena na veřejném projednávání 7. září 2016.

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 2 + výkresy 

Do prvotní studie jsou v této chvíli zapracovávány připomínky veřejnosti, které vzešly z dotazníkového šetření a také z veřejné debaty. Dále tam také budou zapracovány připomínky z provedené provozně ekonomické analýzy. Následně bude vyhotovena projektová dokumentace.

 

Link na záznam z veřejné debaty 7. 9. 2016 je zde: https://youtu.be/hT0EKEDCeN4

 Počet zobrazení: 4484 | Aktualizováno: 15. 09. 2016