Od ledna 2020 platí vyhláška o regulaci používání zábavní pyrotechniky

 

Zastupitelstvo města Příbram na svém jednání dne 16. 12. 2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.

Celé znění vyhlášky naleznete zde

Součástí vyhlášky je i mapa s vyznačením míst, kterých se regulace týká.

 Počet zobrazení: 1341 | Aktualizováno: 30. 12. 2019