Opět si můžete půjčit z FOM

0 0 0

Zastupitelstvo města Příbram vyhlásilo 3. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram v roce 2016.

Pro půjčky byly stanoveny tyto podmínky výběrového řízení:
1) 3. výběrové řízení podaných žádostí proběhne dne 10.08.2016,
2) lhůta pro podávání žádostí je stanovena do pátku dne 05.08.2016,
3) obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2014 čl. 5 odst. 3,
4) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram.

 Počet zobrazení: 2785 | Aktualizováno: 07. 07. 2016