Oddělení ekonomické a evidence majetku města

Vedoucí: Ing. Pražáková Alena

Popis činnosti oddělení:

Rozpočet města a příspěvkových organizací
- zpracování rozpočtů včetně rozpočtových změn
- kontrola čerpání rozpočtu
- metodické řízení příspěvkových organizací (dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby, kontrola účetních výkazů, odpisové plány, mzdové limity, rozborové zprávy)
- zápůjčky z fondu oprav a modernizace bytového fondu města
- správa majetku města (evidence, návrhy na likvidaci, inventarizace majetku, pohledávek a závazků)
- pojištění veškerého majetku, evidence škodních událostí a jejich likvidace 

Seznam činností

Návody a formuláře ke stažení

Zápůjčka z fondu zápůjček (FOZ)Počet zobrazení: 6349 | Aktualizováno: 25. 09. 2013