KODUS - prodloužení termínu

 

Zájemci o byt v KoDuSu mohou žádosti podávat až do půlky února

Komunitní dům seniorů (KoDuS) v Žežické ulici sice ještě není dostavěn, ale zájemci o přidělení bytu v něm již podali první žádosti o jeho přidělení. K 6. lednu 2017 bylo podáno celkem 25 žádostí. V rámci kompletace všech podmínek bylo zjištěno, že 7 žadatelů nesplňuje stanovené podmínky pronájmu. Zbývá tedy ještě pět posledních volných bytů, o které si zájemci mohou požádat. Řádně vyplněnou žádost i s přílohami je třeba odeslat nebo odevzdat na podatelnu Městského úřadu Příbram nejpozději do 15. února 2017. Jednotlivé žádosti budou uspokojovány v pořadí, ve kterém budou přijaty.

A jaké byly důvody nesplnění stanovených podmínek u jednotlivých žadatelů? V jednom případě to bylo nesplnění podmínky trvalého bydliště v Příbrami, dále tři žadatelé nesplnili podmínku 20 let trvalého pobytu na území města, jeden ze žadatelů nesplnil podmínku minimálního věku 60+ a dva žadatelé jsou dlužníky vůči městu a okresní správě sociálního zabezpečení. „Z těchto důvodů jsme prodloužili možnost podání přihlášek k pronájmu do 15. února,“ uvedla místostarostka města Příbram Alena Ženíšková

„Zájemců o pronájem v KoDuSu na úřad přišlo mnohem více, ale řada z nich by neprošla kvůli podmínce Ministerstva pro místní rozvoj, že ke dni podpisu nájemní smlouvy nesmějí mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl,“ konstatuje místostarostka.

Žádost o přidělení bytu je třeba doručit na podatelnu příbramského městského úřadu. Obecné podmínky k podání žádosti o byt v KoDuSu stanovuje Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro přidělování a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram a spolu s dalšími informacemi vše zájemci naleznou zde: http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi.html

Předpokládaný termín dostavby KoDuSu je únor 2017, s předpokládaným termínem stěhování nájemníků od 1. 4. 2017.

 

Kdo může bydlet v KoDuSu
Nájemcem bytu v KoDuSu se může stát občan ve věku 60 let a více, který má v Příbrami hlášeno trvalé bydliště v souhrnu déle než 20 let. Jeho měsíční příjem za posledních 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí převýšit jednonásobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR). V případě dvoučlenné domácnosti nesmí být v součtu obou příjmů vyšší než 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy.

Žadatel nesmí mít dluhy vůči městu. A podmínkou je také, aby v posledních třech letech nebydlel v bytu ve vlastnictví města nebo jiného vlastníka, ze kterého by dostal výpověď z důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy. Konečně posledním kritériem je, aby nový nájemce ani další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet, neměli ke dni podpisu smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt nebo družstevní podíl.

Nájemní smlouva se uzavírá na dva roky. Pokud nájemce splní všechny podmínky pro podporované bydlení, tak bude automaticky obnovována v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

 

Fakta o KoDuSu:
Počet bytů: 23, maximálně 46 osob
Dispozice: 1+kk o podlahové ploše 41–45 m2
Náklady: 19,8 milionu Kč
Financování: dotace 12,6 milionu Kč, 7,2 milionu Kč z městského rozpočtu
Výstavba: červen 2016–únor 2017
Vlastník: Město Příbram

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2198 | Aktualizováno: 23. 01. 2017