Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Vedoucí odboru: PhDr. Luděk Fára

vedoucí oddělení: Bc. Zdeňka Splítková  

vedoucí oddělení: PhDr. Bc. Klára Vondrušková

vedoucí oddělení: Bc. Bohumila Mudrová

Referent samosprávy: Mgr. Barbora Vacková  - finanční podpora/dotace kapitol odboru, barbora.vackova@pribram.eu

Koordinátor pro sociální oblast a vzdělávání: Mgr. Kateřina Ševrová

Manažer prevence kriminality: Mgr. Lucie Máchová 

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I - přízemí a 1. patro (bezbariérový vchod - dvůr z ulice Tyršova)

 

Popis činnosti odboru

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

  • přijímá a zpracovává žádosti o finanční podporu z kapitol sociálních věcí a zdravotnictví rozpočtu města Příbram, realizuje vlastní sociální práci, poskytuje poradenství, zajišťuje metodickou a koncepční činnost v oblasti své působnosti,
  • koordinuje poskytování specifických (odborných) služeb, distribuci materiální podpory nebo realizaci péče občanům území obce s rozšířenou působností Příbram,
  • realizuje pravidla stanovená pro nájem sociálních bytů v majetku města a bytů zvláštního určení,
  • koordinuje činnosti Komise zdravotní a sociální, Pracovní skupiny prevence kriminality a Komise sociálně-právní ochrany dětí.

Odbor analyzuje potřeby obyvatel správního území, zajišťuje informační, poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy i nestátními subjekty při realizaci práv nebo poskytování podpory občanům území své působnosti.

Dle zákona o návykových látkách a ve znění vyhlášky MZ ČR odbor zajišťuje tisk a distribuci recepturních tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II (žádanky a recepty s modrým pruhem).

Odbor projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku sociálních věcí (sociálně-právní ochrany dětí), zdravotnictví, alkoholové a nealkoholové toxikomanie, spáchané na území obce s rozšířenou působností.

Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoli v pracovní době Městského úřadu. Schůzku s konkrétním pracovníkem je nezbytně nutné domlouvat si předem.

Další informace

Dávky všech forem státní sociální podpory vyplácí kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram I, tel. 950 156 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spravuje web mpsv.cz , kde občan nalezne všechny aktuální informace týkající se sociální oblasti, včetně dokumentů s možností vyplnění a tisku interaktivních formulářů k podávaným žádostem.

Sociální péčí je zajišťována podpora nebo koordinována pomoc občanům, kteří si nejsou schopni samostatně zajistit základní životní potřeby vlastní kompetencí, zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo věku, kteří nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry za podpory blízkých či rodiny.

Sociální péče zahrnuje zejména péči o:
- rodinu a ohrožené děti,
- občany zdravotně postižené,
- občany seniory,
- občany ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené,
- občany společensky nepřizpůsobené.

Jednotlivé činnosti a úkoly OSVZ jsou specifikovány v příloze Organizačního řádu Městského úřadu Příbram zde a dále v obsahu odkazů na jednotlivá oddělení odboru.

Kladné nebo záporné připomínky a podněty k činnostem v oblasti působnosti odboru přijímá nebo vyřizuje vedoucí odboru, stížnosti na jednotlivé pracovníky odboru jsou vyřizovány v souladu s ustanoveními správního řádu.

 Počet zobrazení: 30278 | Aktualizováno: 19. 03. 2014