Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoli v pracovní době Městského úřadu. Schůzku s konkrétním pracovníkem je nezbytně nutné domlouvat si předem.

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I , přízemí a 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

3 6 9

 

Popis činnosti odboru

  • přijímá a zpracovává žádosti o finanční podporu z kapitol sociálních věcí a zdravotnictví rozpočtu města Příbram, realizuje vlastní sociální práci, poskytuje poradenství, zajišťuje metodickou a koncepční činnost v oblasti své působnosti,
  • koordinuje poskytování specifických (odborných) služeb, distribuci materiální podpory nebo realizaci péče občanům území obce s rozšířenou působností Příbram,
  • realizuje pravidla stanovená pro nájem sociálních bytů v majetku města a bytů zvláštního určení,
  • koordinuje činnost Komise zdravotní a sociální.

Odbor analyzuje potřeby obyvatel správního území, zajišťuje informační, poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy i nestátními subjekty při realizaci práv nebo poskytování podpory občanům území své působnosti.

Odbor projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku sociálních věcí (sociálně-právní ochrany dětí), zdravotnictví, alkoholové a nealkoholové toxikomanie, spáchané na území obce s rozšířenou působností. 

 Počet zobrazení: 42082 | Aktualizováno: 19. 03. 2014