Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Vedoucí odboru: PhDr. Luděk Fára

vedoucí oddělení: Bc. Zdeňka Splítková  

vedoucí oddělení: PhDr. Bc. Klára Vondrušková

vedoucí oddělení: Bc. Bohumila Mudrová

Referent samosprávy: Mgr. Barbora Vacková  - finanční podpora/dotace kapitol odboru, barbora.vackova@pribram.eu

Koordinátor pro sociální oblast a vzdělávání: Mgr. Kateřina Ševrová

Manažer prevence kriminality: Mgr. Lucie Máchová 

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I - přízemí a 1. patro (bezbariérový vchod - dvůr z ulice Tyršova)

 


 Máte přehled o sociálních službách na Příbramsku?

Jste v tíživé sociální situaci a nevíte, na koho se obrátit?

Potřebujete pomoci s péčí o své blízké a nevíte, jak a koho oslovit?

Nejen odpovědi na tyto a řadu dalších podobných otázek budou výstupem projektu:

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram

 Projekt realizuje v období 05/2020 – 04/2022 město Příbram s podporou Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost.

 projekt SPRSS ORP PB - banner

Máte zájem dozvědět se o projektu víc nebo přispět k rozvoji sociálních služeb na Příbramsku?


  

Popis činnosti odboru

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

  • přijímá a zpracovává žádosti o finanční podporu z kapitol sociálních věcí a zdravotnictví rozpočtu města Příbram, realizuje vlastní sociální práci, poskytuje poradenství, zajišťuje metodickou a koncepční činnost v oblasti své působnosti,
  • koordinuje poskytování specifických (odborných) služeb, distribuci materiální podpory nebo realizaci péče občanům území obce s rozšířenou působností Příbram,
  • realizuje pravidla stanovená pro nájem sociálních bytů v majetku města a bytů zvláštního určení,
  • koordinuje činnosti Komise zdravotní a sociální, Pracovní skupiny prevence kriminality a Komise sociálně-právní ochrany dětí.

Odbor analyzuje potřeby obyvatel správního území, zajišťuje informační, poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy i nestátními subjekty při realizaci práv nebo poskytování podpory občanům území své působnosti.

Odbor projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku sociálních věcí (sociálně-právní ochrany dětí), zdravotnictví, alkoholové a nealkoholové toxikomanie, spáchané na území obce s rozšířenou působností. 


 Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (opiátové tiskopisy)

Na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení vyhlášky MZ ČR č. 54/2008 Sb. odbor zajišťuje tisk a distribuci tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II, tedy tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (tzv. opiátové tiskopisy).

Výdej opiátových tiskopisů v rámci MěÚ Příbram se provádí na základě stanoveného POSTUPU - postup uveden ZDE.

V rámci procesu výdeje tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem je nutné použít vzor formuláře OBJEDNÁVKY (formuláře ke stažení ZDE).

V případě zastupování oprávněné osoby je nutné vystavit PLNOU MOC (vzory dokumentů pro podnikající fyzickou osobu ZDE a pro právnickou osobu ZDE).

Vždy je vhodné, aby žadatel (objednavatel) tiskopisů  receptů a žádanek s modrým pruhem před zahájením procesu jejich výdeje v této záležitosti kontaktoval vedoucího odboru (PhDr. Luděk Fára), který je odpovědnou osobou za distribuci opiátových tiskopisů.  


Úřední hodiny

den/čas  
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoli v pracovní době Městského úřadu. Schůzku s konkrétním pracovníkem je nezbytně nutné domlouvat si předem.

Další informace

Dávky všech forem státní sociální podpory vyplácí kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram I, tel. 950 156 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spravuje web mpsv.cz , kde občan nalezne všechny aktuální informace týkající se sociální oblasti, včetně dokumentů s možností vyplnění a tisku interaktivních formulářů k podávaným žádostem.

Sociální péčí je zajišťována podpora nebo koordinována pomoc občanům, kteří si nejsou schopni samostatně zajistit základní životní potřeby vlastní kompetencí, zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo věku, kteří nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry za podpory blízkých či rodiny.

 

Sociální péče zahrnuje zejména péči o:

  • rodinu a ohrožené děti,
  • občany zdravotně postižené,
    občany seniory,
  • občany ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené,
  • občany společensky nepřizpůsobené.

 

Jednotlivé činnosti a úkoly OSVZ jsou specifikovány v příloze Organizačního řádu Městského úřadu Příbram zde a dále v obsahu odkazů na jednotlivá oddělení odboru.

Kladné nebo záporné připomínky a podněty k činnostem v oblasti působnosti odboru přijímá nebo vyřizuje vedoucí odboru, stížnosti na jednotlivé pracovníky odboru jsou vyřizovány v souladu s ustanoveními správního řádu.

 Počet zobrazení: 32107 | Aktualizováno: 19. 03. 2014