Splatnost místních poplatků r. 2017

Poplatky za komunální odpad a psí mazlíčky musejí být uhrazeny do konce března

Pátek 31. března 2017 je posledním dnem, do kdy musí být příbramskými občany zaplacen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a také místní poplatek ze psů. Výše poplatku za odpad je stejná jako v loňském roce -  552 Kč za osobu za rok.

Poplatky je možné zaplatit těmito způsoby:
1) bezhotovostní platbou na účet města Příbram:

a) místní poplatek za komunální odpad – číslo účtu 1783-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341), 

b) místní poplatek ze psů – číslo účtu 60038-521689309/0800 (variabilní symbol sdělí pracovnice na tel. č. 318 402 241 nebo 318 402 341),

 

2) v hotovosti v pokladnách Městského úřadu Příbram:

MěÚ Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro - pokladna,

MěÚ Příbram, nám. T. G. Masaryka 107, přízemí - pokladna, č. dveří 1,

 

3) složenkou na účet města Příbram (s příslušným variabilním symbolem).

 

Občané se na nás mohou obracet se svými dotazy i prostřednictvím e-mailu: popelnice@pribram.eu

 

 

Poplatek ze psů

Poplatek za odvoz odpaduPočet zobrazení: 3974 | Aktualizováno: 11. 01. 2017