Standardy kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí orgány sociálně-právní ochrany

V roce 2012 byla schválena novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Ve sbírce zákonů je zveřejněna pod č. 401/2012 Sb. Orgány sociálně-právní ochrany, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby jsou povinny se řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Součástí této úpravy jsou i principy, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána.
Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují:
a) principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany,
b) standardy sociální práce s klientem,
c) standardy personálního a organizačního zajišťování výkonu sociálně-právní ochrany,
d) technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality sociálně-právní ochranyPočet zobrazení: 2826 | Aktualizováno: 24. 03. 2015