Strategie pro sociální začleňování

 

Vážení radní, vážení zastupitelé, vážení přátelé, 

dostáváte do rukou zásadní plánovací dokument pro oblast sociálních politiky na území města Příbram na léta 2018–2021, který je výsledkem roční spolupráce města Příbram, Centra sociálních a zdravotních služeb, neziskových organizací a Agentury pro sociální začleňování.

Tento živý dokument vznikl v návaznosti na Strategii pro sociální začleňování, která stanovila a implementovala více než stovku opatření, desítky specifických cílů a priorit v oblasti sociálního začleňování a vzdělávání v letech 2015–2018.

Výsledkem několikaměsíční činnosti je ucelený návrh strategických cílů, ukazatelů jejich plnění a také projektových záměrů v celkem pěti komplementárních okruzích – bydlení, sociální služby a rodina, zaměstnanost, bezpečnost vč. prevence rizikových jevů a vzdělávání.

Cílem nového plánu je být opět materiálem životaschopným, ne tedy pouze formálním. Věříme, že naplňování skutečně povede ke zlepšování kvality života především sociálně vyloučených obyvatel Příbrami a občanů ohrožených sociálním propadem. Z tohoto důvodu bylo hlavním záměrem zajistit provázanost a udržitelnost stávajících aktivit, pokračovat v nenaplněných záměrech, rozšířit sociální služby na území ORP a zaměřit se na problematické oblasti jako je bydlení, dluhy a zaměstnanost.

Závěrem mi dovolte upřímně poděkovat všem, kteří se na zpracování strategie osobně podíleli. Vám, čtenářům tohoto dokumentu, pak při listování přeji inspirativní čtení, které může přispět k prohloubení Vaší orientace v prakticky neustále se vyvíjející sociální politice na území města Příbram.

Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka města Příbram

 

Dokument

 Počet zobrazení: 1326 | Aktualizováno: 03. 10. 2018