Tvorba pocitových map

0 0 0

Revitalizace sídliště Křižáky: Tvorba pocitových map proběhne 21. a 23. října 2015

Avizovaná tvorba pocitových map, která je součástí přípravy revitalizace sídliště Křižáky, proběhne 21. a 23. října vždy od 10 do 18 hodin na dvou na stanovištích:

  • v ulici Budovatelů u České pošty.
  • v ulici Čechovská před Jihočeskou restaurací.

„Město Příbram po dotazníkovém průzkumu a veřejném projednání tak činí další krok v projektu revitalizace sídliště Křižáky, do kterého zapojila i širokou veřejnost,“ uvedl starosta města Příbram Jindřich Vařeka.

Občané budou moci nad plány sídliště vyjádřit své pozitivní i negativní zkušenosti s daným územím a tím ovlivnit jeho budoucí podobu. Získané informace poskytnou projektantům lepší představu o řešeném území a návrh může lépe reflektovat skutečné potřeby obyvatel.

„Pro ty občany, kteří se v dané termíny nebudou moci pocitového mapování zúčastnit, připravilo město Příbram internetovou aplikaci. Lidé se tak budou moci do tvorby pocitových map zapojit přímo ze svých domovů,“ doplnil informaci městský architekt Jaroslav Malý.

Přijďte a zapojte se do tvorby budoucí podoby veřejného prostoru sídliště Křižáky.

Výsledky dotazníkového šetření

Aplikace - tvorba pocitových map

Sídliště křižáky z pohledu jeho obyvatel - shrnutí výsledků veřejného setkání 22.9.2015, dokument

Výsledky pocitového mapování, dokumentPočet zobrazení: 3512 | Aktualizováno: 24. 11. 2015