Začíná se zpracovávat nový plán zimní údržby: občané mohou připomínkovat ten starý

Tisková zpráva 9. 9. 2015

Přesto, že při pohledu z okna to tak nevypadá, Technické služby města Příbrami začaly s každoroční přípravou na zimní období. V rámci letošní přípravy je ovšem specifické, že dochází k přípravě nového plánu zimní údržby místních komunikací na období let 2016 – 2020. Pro zpracovatele je důležitá zpětná vazba i zkušenosti a připomínky ke stávajícímu plánu. Proto vyzýváme občany k zasílání připomínek na adresu Městského úřadu nebo přímo Technických služeb.

„Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci,“ vysvětluje ředitel Technických služeb Pavel Mácha a dodává, že v současné době je zabezpečen posypový materiál na předpokládanou spotřebu v průměrné zimě.

Na údržbu v zimním období v letošním roce je plánováno s 5 500 154 Kč a na rok 2016 je rozpočtována stejná částka.

„Pro informaci, na zimní údržbě se podílí 90 pracovníků, 4 silniční sypače, 5 chodníkových sypačů, 5 malých strojů a 5 traktorů,“ doplňuje zástupce ředitele Libor Michvocík s tím, že veškerou tuto techniku je nezbytné připravit v měsících září a říjnu jak po technické stránce, tak i po stránce obměny nástaveb, montáže radlic atd.

„Rádi bychom v novém plánu zimní údržby pro roky 2016-2020 vyšli maximálně vstříc podnětům našich občanů. Z tohoto důvodu je žádáme, aby své náměty a připomínky k zimní údržbě zaslali nejpozději do konce října s tím, že je v rámci našich možností následně zapracujeme do nového plánu,“ vyzývá občany místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Plán zimní údržby
Své připomínky k plánu zimní údržby zasílejte na: e-mail:  info@ts-pb.cz  nebo e-podatelna@pribram.eu,či písemně na adresu: Technické služby města Příbrami, p. o., U Kasáren 6, 261 01  Příbram IV.

Pro informaci: Technické služby města Příbrami zabezpečují zimní údržbu 99 autobusových zastávek, 203 přechodů pro chodce, 116 km chodníků, z toho 68 km je uklízeno strojově a 48 km ručně. Rovněž je udržováno asi 184 km silnic.

Pro úplnost: město nezabezpečuje úklid ulic Evropská, Husova, Rožmitálská, Milínská, Plzeňská, T.G.M., Jinecká, Balbínova, Hailova, kpt. Olesinského, K Podlesí, spojnici Podlesí – Orlov, Obecnická, Zdabořská, Školní, Brodská, Mixova, Slivických bojovníků, Jinecká, Dobříšská a Ke Stadionu. Tyto silnice patří Středočeskému kraji a ten zabezpečuje jejich údržbu.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 2206 | Aktualizováno: 09. 09. 2015