Odbor správy majetku

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-11.00
12.00-15.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-11.00
12.00-15.00      
Pátek8.00-11.00

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

2 1 3

Vedoucí Odboru správy majetku: Mgr. Žaneta Vaverková

Popis činnosti odboru

  • Zajišťuje správu majetku města Příbram s péčí řádného hospodáře a majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zabezpečuje činnost města – městského úřadu, v oblasti majetkoprávní.
  • Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města - pronájmy (včetně pronájmu pozemků za účelem realizace "předzahrádek"), pachty, prodeje, koupě, výpůjčky, darování a směny pozemků dle příslušných usnesení orgánů města, dále pronájmy, prodeje, výpůjčky nebytových prostor dle příslušných usnesení orgánů města.
  • Plní úkoly města Příbram a městského úřadu v rozsahu vymezeném organizačním řádem.

Formuláře pro podání žádosti (o prodej, nájem, pacht pozemků a o zřízení služebnosti) jsou k dispozici v sekci oddělení majetkoprávního.
Formulář pro podání žádosti (o prodej, pronájem, výpůjčku nebytových prostor a objektů) je k dispozici v sekci oddělení správy majetku.

Otázky a odpovědi

 

 Počet zobrazení: 20046 | Aktualizováno: 27. 07. 2021