Odbor správy majetku

 

Vedoucí Odboru správy majetku: Mgr. Žaneta Vaverková
Sídlo: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro

Otázky a odpovědi

Odbor správy majetku:
Oddělení správy majetku - zajišťuje správu nebytových prostor.
Oddělení majetkoprávní - zajišťuje správu pozemků.

Popis činnosti odboru:

  • Zajišťuje správu majetku města Příbram s péčí řádného hospodáře a majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zabezpečuje činnost města – městského úřadu, v oblasti majetkoprávní.
  • Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města - pronájmy (včetně pronájmu pozemků za účelem realizace "předzahrádek"), pachty, prodeje, koupě, výpůjčky, darování a směny pozemků dle příslušných usnesení orgánů města - pronájmy, prodeje, výpůjčky nebytových prostor dle příslušných usnesení orgánů města.
  • Plní úkoly města Příbram a městského úřadu v rozsahu vymezeném organizačním řádem.

Formuláře pro podání žádosti (o prodej, nájem, pacht pozemků a o zřízení služebnosti) jsou k dispozici v sekci oddělení majetkoprávního.

Úřední hodiny

pondělí, středa     7.30-12.00       12.30-17.00    
úterý, čtvrtek  7.30-11.00  11.30-15.00 
pátek  7.30-11.00  11.30-13.00 

 

V těchto hodinách však někteří pracovníci nemusí být vždy na pracovišti přítomni (např. z důvodu plnění pracovních povinností mimo budovu městského úřadu), a proto v případě jednání s konkrétním pracovníkem je lépe si s ním domluvit schůzku dopředu (telefonicky, elektronicky).

 Počet zobrazení: 14498 | Aktualizováno: 30. 06. 2020