Zápůjčky z FOM

Zastupitelstvo města Příbrami 23. ledna schválilo vyhlášení 1. kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v tomto roce. Výběrové řízení proběhne 8. března 2017, lhůta na podávání žádostí je stanovena do dne 3. března 2017.

„Město Příbram má trvalý zájem o zlepšení vzhledu města, jeho životního prostředí a o modernizaci bytového fondu na svém území. Proto jsou poskytovány zvýhodněné zápůjčky z fondu oprav vlastníkům bytů a obytných budov na území města,“ uvedl již dříve starosta města Příbram Jindřich Vařeka.

„Kromě nízkého úroku je výhodná i doba splatnosti, která může být až čtyři roky. Navíc se za půjčení neplatí žádné poplatky, což je častá bankovní finta, jak skrýt náklady za úvěr. Vyřízení zápůjčky je navíc oproti bankovním jednáním rychlé a jednoduché,“ upozorňuje radní města přes ekonomiku Václav Dvořák.

Radní Dvořák dále konstatuje, že ve fondu je dostatek peněz jak na rekonstrukce a zvelebení bydlení, tak i na opravy směřující k energetickým úsporám. „Pokud budou tyto peníze využity na modernizace směřující k podpoře ekologických a úsporných oprav, ušetří zájemci dvakrát – jednak na úrocích a poplatcích, jednak za energie,“ doplňuje.

Žádosti se přijímají na předepsaných tiskopisech a celou záležitost mohou občané vyřídit na Městském úřadu, Tyršova 108 - hlavní budova, 2. patro, č. dveří 29. Obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2014.

Zastupitelstvo města Příbrami poskytuje tyto výhodné nízkoúročené zápůjčky z Fondu oprav a modernizace vlastníkům obytných domů nebo bytů, které se nacházejí na území města Příbram, obvykle dvakrát do roka. Ke dni  31.12.2016 byl zůstatek na účtu FOM cca 7,5 milionů korun.

 

Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram
Poskytování zápůjček (například na obnovu střechy rodinného domu staršího 10 let, zřízení ekologického topení a ohřevu vody, na úpravu fasády domu, rekonstrukce balkónů či výměny oken a dveří) upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2014.

Žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram zde: http://www.pribram.eu/potrebuji-vyridit/pujcka-z-fondu-oprav-a-modernizace.html

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí 
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribramPočet zobrazení: 2958 | Aktualizováno: 27. 01. 2017