Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa

0 0 0

Logo Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání v Příbrami - 2. etapa
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný popis projektu

Obsahem projektu je vytvoření systému podpory inkluzivního vzdělávání v Příbrami. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, který rozšiřuje a modifikuje dle aktuálních potřeb zapojených 11 partnerů - 7 základních a 4 mateřské školy. V rámci projektu bude zkušeným realizačním týmem města a odbornými pracovníky partnerů realizována široká paleta 13 typových aktivit/podaktivit dle výzvy.

Projekt je realizován  od 1. září 2019 po dobu 36 měsíců, a to ve spolupráci města Příbram (příjemce dotace) s následujícími partnery projektu s finančním příspěvkem:

 • Základní škola pod Svatou Horou, Příbram,
 • Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273,
 • Základní škola, Příbram VII, 28. října 1,
 • Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279,
 • Základní škola, Příbram VIII, Školní 75,
 • Waldorfská škola Příbram - základní škola,
 • Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278,
 • Mateřská škola V Zahradě,
 • Mateřská škola Klubíčko,
 • Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131.
Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 32.933.656,46 Kč
 • způsobilé výdaje
32.933.656,46 Kč
 • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP VVV 31.286.973,63 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 1.646.682,83 Kč
Termín realizace 09/2019- 08/2022

 

 Počet zobrazení: 2108 | Aktualizováno: 08. 08. 2019