Chytrá Příbram

0 0 0

Logo Operačního programu Zaměstnanost

Název projektu Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města
Operační program Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zavedení prvků konceptu smart city do organizační a řídící struktury města Příbram. Součástí projektu bude zpracování strategického dokumentu Chytrá Příbram 2030 včetně pořízení podkladového analytického dokumentu typu pasport, navazujícího akčního plánu, jeho implementace a pilotní ověření. Pro zajištění kvalitní aplikace konceptu smart city jsou součástí projektu také vzdělávací aktivity zaměřené na volené zástupce, zaměstnance městského úřadu a další aktéry.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 4.253.068,00 Kč
  • způsobilé výdaje
4.253.068,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OPZ 4.040.414,59 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů 212.653,41 Kč
Termín realizace 04/2019 - 03/2021

 

Strategické a rozvojové dokumenty zpracované v rámci projektu:

Pasport zeleně a dřevin

Pasport

Inventarizace dřevin

Mapová část

 

Strategie Chytrá Příbram 2030

Strategie

Evaluační zpráva

Akční plán

 

 Počet zobrazení: 2103 | Aktualizováno: 18. 06. 2019